Offentlighetsloven kan brukes for åpne formater

Offentlighetslovutvalget bør vurdere formuleringer for å sikre åpne formater i offentlig informasjonsformidling, mener professor Olav Torvund.

Offentlighetslovutvalget bør vurdere formuleringer for å sikre åpne formater i offentlig informasjonsformidling, mener professor Olav Torvund.

Professor i rettsinformatikk, Olav Torvund, sier til digi.no at det offentliges bruk av lukkede dataformater i sin informasjonsformidling er et viktig tema å få på dagsorden. I et intervju tidligere i dag, oppfordrer IT-forsker Gisle Hannemyr det offentlige til å avstå fra formater som tvinger brukere til å kjøpe programvare fra en bestemt leverandør, og i stedet velger formater som er åpent tilgjengelige.

Hannemyr viste til at dokumenter ofte spres i Microsoft-formatene Word og Excel, og ga eksempler på offentlige webtjenester som ikke kan leses av andre nettlesere enn Microsofts.

Les også:

- Temaet har med hvordan offentlig informasjon skal gjøres tilgjengelig i elektronisk form, sier Torvund. - Offentlig informasjon bør holde seg til åpne standarder, og ikke være med på å presse folk til å bruke en bestemt leverandør. Utvalget som Justisdepartementet har nedsatt for å vurdere Offentlighetsloven, bør ta opp temaet, og vurdere hvordan lovverket kan brukes til å fremme bruken av åpne formater.


Torvund mener man kan få prinsipielle formuleringer i lovverket, som så kan utfylles av en forskrift eller et annet virkemiddel som gir konkret veiledning om hvilke formater som er akseptable til enhver tid. Han mener Offentlighetsloven kan være et riktig sted å nedfelle det prinsipielle.

- Det er ikke hensiktsmessig at alle etatene vurderer fritt, men det er heller ikke hensiktsmessig å være nødt til å gå til Stortinget for å endre et format eller ta inn et nytt, forklarer han.

Hannemyr foreslår både formater som kontrolleres av frie organisasjoner som World Wide Web Consortium - nærmere bestemt XML og HTML - og proprietære formater som pdf.

- Vilkår for proprietære formater kan for eksempel være at det finnes en åpent tilgjengelig spesifikasjon, sammen med en referanseapplikasjon i åpen kildekode som utviklere kan verifisere sine produkter i forhold til.

I tillegg til Offentlighetsloven, mener Torvund at temaet også berører Forvaltningsloven og Arkivloven.

- Forvaltningsloven kommer inn fordi den tar opp kommunikasjon mellom offentlige og private aktører. Arkivloven har med langtidslagring å gjøre. Skal elektroniske arkiver sikres for ettertiden, må informasjonen lagres i formater som det offentlige ikke plutselig kan miste retten til å bruke.

Torvund mener at Staten ikke bør vente på reviderte lover, men være seg bevisst sin egen praksis, og sørge for at det ikke støtter lukkede proprietære formater.

- Det må være et krav til alle offentlige registre, at de kan utlevere informasjon som ikke krever spesielle produkter på brukersiden. Det krever bevissthet, og det kan også nedfelles i for eksempel Statens anskaffelsesreglement og Standardavtalen for IT-anskaffelser.

Dette er ikke minst viktig i forbindelse med omleggingen til døgnåpen digital forvaltning.

- Elektronisk rapportering til det offentlige må ikke gjøres på en slik måte at de som avkreves utfylte skjemaer, tvinges til å kjøpe verktøy fra en bestemt leverandør. Man må være seg bevisst at det ikke skal brukes kode som ikke kan leses av alle nettlesere som holder seg til standardiserte formater.

Til toppen