Office 2000 - ditt neste økonomisystem

Office 2000 skal overta jobben til økonomisystemene. Brukere av økonomisystemene til Visma og Guru Software vil kunne bla og lete i regnskapene og kundesystemer gjennom en ny knapperad i den nye Excel-versjonen.

Office 2000 skal overta jobben til økonomisystemene. Brukere av økonomisystemene til Visma og Guru Software vil kunne bla og lete i regnskapene og kundesystemer gjennom en ny knapperad i den nye Excel-versjonen.

På overflaten inneholder ikke Microsofts nye kontorprogramvare-samling Office 2000 så mye nytt, men under "panseret" ligger det mye ny mekanikk som blant annet øker sammenkoblingen mellom Office og andre datasystemer.

På invitasjon fra Microsoft har de to økonomissystem-leverandørene Visma og Guru fått inkludere to tillegg på Office 2000-CD-en. Dermed vil eiere av de to regnskapssystemene med et enkelt knappetrykk i Excel kunne få svar på ti kunderelaterte spørsmål. Microsoft har laget systemet i Office 2000 slik at ledere og ansatte skal slippe den mer kompliserte gravingen i regnsskapssystemet.

Office 2000 blir dermed Microsoft nye våpen i kampen om å eie det skjermbildet brukerene tilbringer mest tid i. De andre store leverandørene, blant andre SAP og Lotus, ønsker å frata Microsoft kontrollen de har over brukerne med Windows. Ved å lage programvare som kommanderer andres systemer og lar brukeren starte annen programvare, håper konkurrentene å bli den leverandøren som får mest oppmerksomhet.

Fra knapperaden i Office 2000 skal du kunne få svar på de ti viktigste parametrene om bedriftens kunder, blant annet en liste over de ti største kundene og hvilke varer som selger best, forteller Visma.

De automatiske knappene fungerer ved at Visma og Guru har laget hvert sitt tillegg som kobler seg opp mot regnskapsdatabasen (kun Microsofts egen SQL Server 7.0) og henter de nødvendige data.

Bjørn Ingier, administrerende direktør i Visma Norge, forteller at systemet installerer seg og oppretter koblingene helt automatisk.

- Vi er ikke redd for at Microsoft skal overta våre brukere selv om enkelte vil se mindre til våre systemer. Jeg tror det er SuperOffice med sitt kunde-administrasjonssystem som bør være mest nervøs, sier Ingier til digi.no.

Ingier forteller at det bare er Visma og Guru som får legge med sine tillegg på Office 2000-CD-en, men at konkurrenter som PC-Systemer selvfølgelig kan lage og distribuere et tillegg for sitt system på annet vis.

Til toppen