Office 2007 blir plattform for utvikling

Microsoft forbedrer uavhengige utviklere på at neste Office blir en plattform for deres egne applikasjoner.

Microsoft forbedrer uavhengige utviklere på at neste Office blir en plattform for deres egne applikasjoner.

I går holdt Microsofts formann og sjefsarkitekt Bill Gates hovedinnledningen på selskapets andre årlige utviklersamling viet kontorpakken Office, Office System Developers Conference. Tiltaket og Gates’ opptreden understreker hvor viktig det er for Microsoft å få gjennom budskapet hos systemutviklerne: Office dreier seg ikke bare om verktøy for produktivitet. Versjon 2007 er en plattform for skreddersydde løsninger som skal «lukke gapet mellom informasjonsarbeiderne og informasjonen de trenger for å være mer effektive».

– 2007 Microsoft Office-systemet vil utgjøre en fullverdig plattform for løsninger fra samarbeid og innholdsforvaltning, til beslutningsstøtte, prosjektstyring og enda mer. Ved å knytte bedriftsapplikasjoner til programvareverktøy til som folk bruker hver dag, vil 2007 Office la organisasjoner endelig realisere verdiene i deres investeringer i teknologi, sa Gates blant annet.

Uttrykket «plattform» understreker at 2007-utgaven av Office også fordrer ny funksjonalitet i Microsofts produkter på serversiden.

Gates nevnte spesielt nyheter innen SharePoint Services, nærmere bestemt integrert støtte for arbeidsflyt, blogging, wiki og RSS («really simple syndication»). Disse tjeneste danner grunnlaget for Office SharePoint Server 2007med nye funksjoner for innholdsforvaltning, beslutningsstøtte, elektroniske skjemaer og søk etter informasjon og kompetanse. En egen Business Data Catalog skal kunne samle informasjon fra bedriftsapplikasjoner og databaser i egne pakker som utviklere raskt kan innlemme i nye tjenester for det Microsoft kaller informasjonsarbeidere.

På klientsiden fordrer dette nye muligheter for utviklere til kjapt og kontrollerbart å endre grensesnittet som brukerne skal forholde seg til. Man skal altså ikke være henvist til portalen, men få nye tjenester rett inn i grensesnittet til Office-verktøyene, kanskje spesielt Excel. Endringene omfatter blant annet en ny kontekstfølsom «ribbon», og skreddersydde delvinduer for særskilte oppgaver.

En annen viktig oppgave for Microsoft er å få utviklerne til å forstå rekkevidden av de nye dokumentformatene, Office Open XML.

Disse formatene er overlatt standardiseringsorganet Ecma International, og tilbyr nye muligheter for integrering i bedriftssystemer, med påfølgende konsekvenser for automatisert sammensetting av dokumenter, innholdsforvaltning, dokumentsporing, arkivering og så videre.

Gates kunngjorde at det er opprettet et permanent utviklerforum rundt disse formatene, Open XML Formats Developer Group. Forumet sponses av 40 bedrifter, hvorav Apple, BP, Intel, Microsoft og Toshiba.

Den nye Office-plattformen omfatter også egne utviklingsverktøy. Gates kunngjorde en beta-utgave – CTP eller «community technology preview» – av «Orcas», det vil si Visual Studio Tools for Microsoft Office. Dette verktøyet er tilpasset alle endringer på server- og klientsiden, og de nye formatene.

    Les også:

Til toppen