Office 2007 kan hindre mer Mac i bedriftene

Apple Mac viser seg stadig mer egnet som bedrifts-PC. Men Office 2007 står i veien, sier Gartner.

Office 2007 kan hindre mer Mac i bedriftene

Apple Mac viser seg stadig mer egnet som bedrifts-PC. Men Office 2007 står i veien, sier Gartner.

Den vanlige diskusjonen om PC-plattformer i bedrifter ser bare to alternativer: Windows eller Linux. I en ny rapport, Enterprise Mac Clients Remain Limited, but Apple's Appeal is Growing, skriver analyseselskapet Gartner at det kan være gode grunner til også å vurdere om bedriftene kan være best tjent med at i hvert fall noen av de ansatte får arbeide på en Apple Macintosh.

Skal man først vurdere å ha to PC-plattformer innen samme bedrift, mener Gartner at egenskapene til Mac på mange måter gjør den mer tiltrekkende enn Linux. Dette bekreftes av en tendens til at bedrifter bytter ut spesialiserte Unix- og Linux-drevne arbeidsstasjoner med Mac, særlig innen produksjon av video og lyd, heller enn med Windows-PC-er.

I tillegg til plattformens egnethet til multimedia og grafikk, taler flere forhold til Mac-ens fordel. Stadig flere bedriftsapplikasjoner leveres gjennom nettleser. Så fremt man ikke låser seg til Microsofts nettleser Internet Explorer – som ikke lenger vedlikeholdes for Mac – spiller det ingen rolle hvilken plattform klienten har.

Gartner peker på at Mac OS X er tett knyttet til åpen kildekodeteknologi, noe som gjør systemet egnet for bedrifter som satser på det.

Er man avhengig av at alle brukere får tilgang til bestemte Windows-applikasjoner, finnes flere løsninger for å levere disse til andre klienter enn de Windows-drevne. Citrix er én mulighet, og forskjellige former for virtualisering en annen. Gartner advarer mot å basere seg på Apples egen Boot Camp, siden den tvinger brukeren til stadig å veksle mellom Mac- og Windows-miljø. En bedre løsning er Parallels Workstation, og et kommende alternativ fra virtualiseringsspesialisten VMware. Det kan ventes stadig bedre løsninger innen virtualisering, også på Mac-plattformen.

Det største hindret for Mac, slik Gartner ser det, er dersom man ønsker å følge Microsofts anbefaling om å bruke deres kontorpakke Office som utgangspunkt for en vidtrekkende integrering av bedriftens interne tjenester.

Office-utviklingen henger tradisjonelt etter på Mac, og ingenting tyder på at Microsoft ønsker å følge opp med tanke på å gjøre Mac-versjonen av Office like godt integrerbare mot for eksempel Exchange, Live Communications Server, SQL Server og SharePoint som de legger opp til med Office 2007 på Windows Vista.

Mens man tidligere langt på vei kunne integrere Office-tjenester – maler, koplinger og så videre – gjennom Visual Basic, blir ikke det mulig med Office 2007: På Mac-siden blir Visual Basic byttet ut med Applescript som makrospråk.

Det finnes måter å realisere et samstemt gruppevaremiljø for både Mac og Windows. Dersom man ikke vil begrense miljøets felles funksjonalitet, må man, ifølge Gartner, enten sette opp Mac OS X-servere i tillegg til Windows-servere og mekke selv, eller satse på løsninger av typen IBM Workplace eller tilsvarende løsninger i åpen kildekode, som Zimbra og Scalix.

Gartner advarer at man må være forberedt på tilleggsutgifter dersom man skal drifte flere PC-plattformer i en organisasjon. På den andre siden kan variasjon innen klient-plattformer gi bedre sikkerhet, siden man ikke er like sårbar for angrep mot én bestemt plattform.

PC-er blir i stadig større utstrekning en smakssak, og Gartner har det siste året anbefalt bedrifter å innføre ordninger der medarbeidere gis anledning til å holde seg selv med PC. Bedrifter som har fulgt dette rådet, har erfart at Mac-frelste er spesielt ivrige på å velge denne ordningen, og at det har ført til flere bærbare Mac i bedriftsmiljøer. Åpner man for dette, øker man folks motivasjon for å ta vare på PC-en. Med gjennomtenkt sentral tilrettelegging kan man oppnå både mer stabil drift, mindre support og bedre sikkerhet.

    Les også:

Til toppen