Offiserer skal e-læres opp

Det finnes altfor få kvalifiserte skipsoffiserer. Nå skal et globalt e-læringsprosjekt løse problemet.

Mangel på kvalifiserte skipsoffiserer har begynt å bli et vedvarende problem som kan gi bransjen store effektivitetsproblemer. I verste fall kan konsekvensen bli at deler av flåten må settes ut av tjeneste. Denne situasjonen har gjort at skipseiere og opplæringsinstitusjoner ser på nye løsninger for utdannelse av offiserer, skriver Kongsberg Maritime Ship Systems i en pressemelding.

Selskapet mener e-læring i denne sammenheng fremstår som en effektiv og nødvendig metode for å øke effektiviteten i utdannelsen av nye offiserer.

E-læringsselskapet Presens AS er en av de fem aktørene Kongsberg Maritime har valgt som leverandør til et globalt e- læringsprosjekt.

I løpet av prosjektet skal internasjonale forhold kartlegges, behov skal dokumenteres og rapporteres, pedagogiske modeller skal utarbeides og simulatorer og interaktive treningsmodeller skal tilpasses internasjonale e-læringsstandarder. Dette for å kunne benytte modellene mot ulike læringsadministrative systemer. En tidlig versjon av løsningen som skal tas i bruk til høsten er allerede operativ mot simuleringer av radar.

Presens håper at de, gjennom deltakelse i prosjekter som dette, vil befeste sin posisjon som kompetanseleverandør i det skandinaviske e-læringsmarkedet.

Til toppen