- Offisiell, men ikke reell nedgang i IT-stillinger

Oracles markedssjef Harald Løvvik (bildet) mener man ikke lenger finner de beste IT-kandidatene gjennom å annonsere i trykte aviser. Selskapet har tatt konsekvensen av dette ved at de mest IT-orienterte stillingene kun annonseres på nettet . A-etatens påstand om at antall ledige IT-stillinger har sunket med 30 prosent blir derfor feil. Noe A-etaten idag sier seg hjertens enig i...

Oracles markedssjef Harald Løvvik (bildet) mener man ikke lenger finner de beste IT-kandidatene gjennom å annonsere i trykte aviser. Selskapet har tatt konsekvensen av dette ved at de mest IT-orienterte stillingene kun annonseres på nettet . A-etatens påstand om at antall ledige IT-stillinger har sunket med 30 prosent blir derfor feil. Noe A-etaten idag sier seg hjertens enig i...

Fungerende arbeidsdirektør Odd Erik Martinsen uttalte i slutten av mai til Dagens Næringsliv at arbeidsgivernes etterspørsel etter IT-folk har sunket med nesten 30 prosent siden i fjor.

Generalsekretær Per Morten Hoff i Kontor og Datateknisk Landsforening (KDL) reagerte på dette og uttalte til digi.no at det er alvorlig at en offentlig etat går ut med misvisende uttalelser om stillingsmarkedet i IT-bransjen.

Hoff pekte på at Arbeidsmarkedsetaten bruker antall annonserte jobber som sin kilde for å hevde at etterspørselen etter IT-jobber synker kraftig, og at dette i beste fall er misvisende - i verste fall direkte feil - når man skal beskrive etterspørselen etter arbeidskaft i IT-bransjen. Bransjen er kjent for utradisjonell rekruttering, både direkte fra lærestedene, gjennom private kontakter, og gjennom direkte rekruttering fra utlandet.

Harald Løvvik, som er markedsdirektør i Oracle Norge, mener også at Arbeidsmarkedsetaten tar feil.

- De har en klipptjeneste i Mo i Rana hvor de klipper stillingsannonser fra de største avisene og legger annonsene inn i sin stillingsdatabase. De siste to til tre månedene har Oracle og andre IT-selskaper sett at man ikke lenger finner de beste IT-kandidatene i Aftenposten eller Computerworld, men på nettet. Og de har tatt konsekvensen av dette ved å bruke nettet veldig aktivt. Det slo plutselig over, og har vært et fenomen de siste seks månedene, sier Løvvik til digi.no.

Han legger til at de annonsene som bare er på nettet ikke fanges opp av A-etaten. IT-bransjen er den første bransjen som foretrekker nettet fremfor å annonsere ledige stillinger i trykte aviser. Løvvik peker på at det er en viss utflatning, men slett ikke så dramatisk som 30 prosent færre ledige IT-stillinger.

Odd Erik Martinsen i Arbeidsmarkedsetaten sier nå til digi.no at han er helt enig både med Hoff og Løvvik.

- Jeg er fullstendig klar over alle de feilkildene som er der, og klar over at mange selskaper nå bare bruker nettet som utlysningskanal. Vi har selv hatt IT-stillingsannonser ute på nett, og fått bra respons på disse.

Martinsen sier videre at A-etaten har meget god kjennskap til rekruttering generelt, og at det i utgangspunktet ikke var noen grunn til å skape debatt omkring disse tallene.

- Jeg vil gjerne avdramatisere dette. Da uttalelsene ble offentliggjort i Dagens Næringsliv, hadde vi bare gitt dem faktiske tall på oppfordring. Jeg er fullstendig klar over det Løvvik og Hoff sier, forteller Martinsen til digi.no.

- Offisiell nedgang på IT-stillinger er 30 prosent, men nedgangen er ikke reell. Det var ingen analyse vi kom med. IT-bransjen er et brennhett marked med betydelig etterspørsel etter arbeidskraft, fastslår han.

- Er det et problem for A-etaten at dere ikke får fulgt med på de andre nettbaserte jobbsøk-tjenestene?

- Det som er problematisk er at vi ikke lenger får oversikt over hele arbeidsmarkedet. Vi har ikke kapasitet til å lete opp alle ledige stillinger som kun blir annonsert på nettet. Derfor ønsker vi nå hensiktsmessige samarbeidsrutiner i tillegg til at vi håper flere arbeidsgivere vil benytte seg av tilbudet vi nå har, hvor de selv kan registrere ledige stillinger hos oss - gratis - og hvor vi sørger for distribusjon av disse. Det er viktig for å få et stort nedslagsfelt, og prinsipielt viktig i en bransje med så stor turnover, at vi kan tilby vederlagsfri totalinformasjon.

- Løvvik foreslår at A-etaten kunne snu rundt og si at "alle andre jobbdatabaser kan få tilgang til våre ledige stillinger". Hva synes du om det?

- Det var litt av et forslag! Hvorfor skal de det? Det er bare å slå opp, det, sier Martinsen.

Han forteller avslutningsvis at han tror det fortsatt vil være behov for nisje-jobbsøk-tjenester på nett, spesielt innen IT-bransjen.

Til toppen