Offshoring skaper jobber og styrker IT-Norge

Indias finansminister er i Norge, og IKT-Norge samlet næringslivs-toppene for å skryte av samarbeidet.

Offshoring skaper jobber og styrker IT-Norge

Indias finansminister er i Norge, og IKT-Norge samlet næringslivs-toppene for å skryte av samarbeidet.

Offshoring til lavkostland står høyt på agendaen til både kunder og leverandører i IT-bransjen.

En prekær mangel på nok kvalifisert kompetanse tvinger lønningene i været, men selv om bransjen betaler godt er det fortsatt for få ledige ressurser.

Både høye kostnader og ressursmangel tvinger derfor bedriftene til å se utover landets grenser, og da faller blikket gjerne først på India.

Dette er ikke alle like begeistret for, og mange er skeptiske til å sette ut IT-arbeid til lavkostland. Per Morten Hoff i IKT-Norge er ikke enige i at det er risikabelt for Norge å sette ut IT-kompetanse til India:

- Med hjelp av offshoring styrker vi vår industri, vi svekker den ikke.

Bilde: Per Ervland

- Med hjelp av offshoring styrker vi vår industri, vi svekker den ikke. Vi trenger mer folk, vi trenger flere kvalifiserte folk, sier Per Morten Hoff, generalsekretær i IKT-Norge.

Sammen med EDB og Accenture arrangerte IKT-Norge en presentasjon av India for norske næringslivstopper og norsk presse. Indias finansminister Shri P. Chidambaram var tilstede, og han støttet oppunder Hoffs påstand:

- Outsourcing tar ikke vekk fordelene fra et land, heller ikke jobber. Outsourcing skaper flere jobber og forbedrer konkurranseevnen, sier Shri P. Chidambaram, finansminister i India.

-Outsourcing skaper flere jobber og forbedrer konkurranseevnen India har vokst kraftig på å tilby IT-tjenester til andre land, og det er lite som tyder på at denne veksten vil avta med det første. Indias finansminister har en klar visjon for hvor de vil og hva de prioriterer å bli best i verden på:

- Visjonene for indisk programvare er å gjøre India til førstevalget for tilpasset programvare. Det er der vi tror fremtiden ligger og det er der det vil komme flere muligheter i fremtiden, sier Chidambaram.

Det amerikanske konsulentselskapet Accenture er et av de selskapene som har kommet lengst i å ta i bruk mulighetene som offshoring til lavkostland som India muliggjør. Accenture har totalt 170.000 ansatte, og ifølge Norgessjefen har de allerede 37.000 ansatte i India.

- Hver måned rekrutterer vi like mange i India, som vi totalt har ansatt i Norge. - Hver måned rekrutterer vi like mange i India, som vi totalt har ansatt i Norge. Vi har nå flere ansatte i India, enn i USA, sier Nils Øveraas, sjef for Accenture Norge.

Han forteller at de blant annet bruker cirka 150 indiske ansatte i Bangalore til å supportere Telenor.

- Norge ligger trolig litt bak de nordiske landene, sier Øveraas.

Han henviser til Finnland og mobilgiganten Nokia. De er en kunde av Accenture, og benytter seg av cirka 800 indiske Accenture-ansatte.

Et av de norske selskapene som har kommet lengst med tjenesteutsetting er EDB. De kunne tidligere i dag fortelle at de har kjøpt indiske Span Networks med 550 ansatte. Fra før av har de 650 ansatte i Ukraina, gjennom oppkjøp av to selskaper.

- Mer enn femti prosent av de ansatte i EDB jobber nå utenfor Norge - Mer enn femti prosent av de ansatte i EDB jobber nå utenfor Norge, sier Endre Ranges, administrerende direktør i EDB.

Han viser til at etter dagens oppkjøp har selskapet totalt 5.250 ansatte. Av disse jobber 2550 i Norge, 1.400 i Sverige, 100 i Danmark, 650 i Ukraina og 550 i India. Andelen vil øke i tiden fremover. EDB har satt som mål at en tredjedel av de ansatte skal være ansatt utenfor Norden i 2010.

Til toppen