Og nå kommer lotteritilsynet

En arbeidsgruppe under Justisdepartementet foreslår å opprette et eget tilsyn for lotteriene. Bakgrunnen er den voldsomme utviklingen innenfor lotterivirksomheten.

En arbeidsgruppe under Justisdepartementet foreslår å opprette et eget tilsyn for lotteriene. Bakgrunnen er den voldsomme utviklingen innenfor lotterivirksomheten.

Dette går frem av en pressemelding fra Justisdepartementet onsdag.

Departementet har satt ned en arbeidsgruppe som har sett på lotteri- og spillevirksomheten i Norge. På bakgrunn av den voldsomme utviklingen som har vært innenfor dette området, ønsker arbeidsgruppen å forsterke kontrollen vesentlig.

Blant forslagene fra arbeidsgruppen er at alle aktører i lotteriarbeidet heretter skal godkjennes og registerføres, slik at både publikum og myndigheter sikres innsyn i virksomheten. Arbeidsgruppen mener videre at tilsynet må skaffe seg oversikt og innsyn i spillevirksomheten som gjør at de betydelige overskuddene kan fordeles på en rettferdig måte mellom de mange frivillige organisasjonene.

En av tilsynets hovedoppgaver vil være å følge utviklingen av nye spillekonsepter og bruken av ny teknologi.

Arbeidsgruppen foreslår å organisere tilsynet som et direktorat, og kostnadene ved å opprette tilsynet er ansalått til l35 millioner årlig.

Til toppen