...og Rugaas takker for kritikk

- Det er så lett å forholde seg til dere, sa statsråd Bendik Rugaas henvendt til leder i Den Norske Dataforening, Asbjørn Rolstadås. - Dere er godt organisert og dere er lette å få i tale, i motsetning til blant annet unge mennesker.

- Det er så lett å forholde seg til dere, sa statsråd Bendik Rugaas henvendt til leder i Den Norske Dataforening, Asbjørn Rolstadås. - Dere er godt organisert og dere er lette å få i tale, i motsetning til blant annet unge mennesker.

Statsråd Bendik Rugaas ser fram til fremtidig kontakt med aktører i den norske IT-industrien. At han ikke organiserer rådgivningsgrupper for folk mellom 25 og 65 skyldtes dette at denne gruppen allerede er godt organisert, noe han gjorde til et poeng på en pressekonferanse fredag i forbindelse emd Software 97.

Rugaas sa at regjeringen kommer tilbake til IT i det norske skoleverket i regjeringens langtidsprogram. Han gjorde det imidlertid klart - som tildligere - at det er skoleeierne som er ansvarlig for skolenes utrustning inkludert på utstyrsfronten. Han sa at Regjeringen tok sikte på å legge gerunnlaget for en generell heving av kunnskapen til norske lærere.

Statsråden kom også inn på møtet med Ester Dyson tidligere i uken. - Det slår meg at slike sammenkomster kaster mange tanker og ideer fra seg, og han så fram til flere møter av samme slag senere.

- Den nye teknologien bør også ha som grunnlag at den skal være brukervennlig. Det bør være et mål at den nye teknologien bør være like enkel å bruke som en telefon i dag.

Til toppen