BEDRIFTSTEKNOLOGI

Også Akershus kutter ut OpenOffice

Hadde 20 000 brukere på friprogpakken, nå skal alle over på Microsoft.

13. jan. 2011 - 13:34

Akershus fylkeskommune har sendt ut en pressemelding for å fortelle at de velger Microsoft Office som standard kontorpakke for alle elever og ansatte.

Akershus har siden tidlig på 2000-tallet vært i fremste rekke for å kjempe for et alternativ til Microsoft Office, og bidra til å skape reell konkurranse i programvaremarkedet.

I fylkeskommunen har elever og lærere benyttet OpenOffice, mens fylkesadministrasjonen har brukt Microsoft Office. På det meste har OpenOffice hatt rundt 20 000 brukere.

Nå er det altså slutt. Lærere og elever skal følge administrasjonen, og ta i bruk Microsoft Office.

Ifølge IT-sjef Per Magne Aadnøy er det først og fremst hensynet til det funksjonelle som gjør at de bytter ut gratispakken OpenOffice med Microsofts kontorpakke. Han viser til stadige utfordringer med integrasjon mellom OpenOffice og pedagogiske og administrative fagprogrammer.

– Vi har ikke satt opp noe helhetlig regnestykke, men vi har gjort grundige betraktninger rundt det økonomiske, sier Aadnøy til digi.no. – Regnestykke er komplisert. OpenOffice er gratis, men det er stor usikkerhet og risiko rundt totalkostnadene over tid. Det koster mye å selv måtte stå for integrasjon, og produktiv arbeidstid kan gå tapt.

Aadnøy understreker at det er det funksjonelle, og ikke det økonomiske som er hovedgrunnen til overgangen til Microsoft Office, selv om de ikke tror Microsoft-alternativet blir dyrere. Dette er en annen begrunnelse enn Sarpsborg kommune, som tidligere denne uken viste til store besparelser som hovedgrunn til å sjalte ut OpenOffice til fordel for Microsoft Office.

    Les også:

– Vi ønsker alternativer i markedet. Den omfattende bruken av OpenOffice i Akershus har bidratt til fall i lisenspriser på Microsoft Office, særlig overfor utdanningsinstitusjoner. Sånn sett har det vært nyttig at noen har valgt å satse på et alternativ. Men vår konklusjon er at vi ikke kan bli stående relativt alene.

Det gjøres lite på leverandørsiden for å sørge for at fagapplikasjoner, støttesystemer og pedagogisk programvare har tilsvarende integrasjon mot OpenOffice som mot Microsoft Office, konstaterer Aadnøy. Akershus har ikke fått følge av tilstrekkelig andre til å få til et markedspress på dette feltet. Aadnøy føler også at myndighetene kunne bidratt med mer.

– Vi har hatt en god dialog med Friprogsenteret, men det ser ut som de mangler virkemidler. De har gode intensjoner, men det stopper litt opp.

Aadnøy understreker at det ikke er ensidig negative svar å få når de kontakter leverandørene.

– Noen sier de har på planen å sørge for en integrering også mot OpenOffice. Andre sier de kan gjøre det hvis de får en konkret bestilling. Andre igjen avviser hele tanken.

Integrasjonsproblemene er blitt mer omfattende etter hvert som digitaliseringen av skolen har skutt fart, og IT-sjefen har fått stadig flere tilbakemeldinger om at mange systemer ikke fungerer med OpenOffice.

Aadnøy nevner blant annet programmer for tilrettelagt undervisning – et program som leser tekst fra Word men ikke fra OpenOffice – og fagprogrammer for pedagogisk-psykologisk oppfølgingstjeneste som ikke lar seg bruke sammen med OpenOffice uten større tilrettelegging.

– Det blir mer og mer synlig desto mer digital hverdagen er blitt. Det brukes stadig mer IT i skolen, og det er nå to år siden vi innførte elev-pc for alle. Det er ikke uproblematisk med Microsoft heller, men utfordringene er langt større med OpenOffice. Hele tiden møter vi på snubletråder i samspill mellom kontorstøtte og pedagogisk og administrativ programvare. Det er veldig krevende å ha noe som ikke virker som det skal, i motsetning til å ha noe som i hovedsak virker som det skal.

Aadnøy sier de ikke har vurdert Microsofts nye modell Office 365 der organisasjoner kan kjøpe tilgang til programvare og betale per bruker og per måned.

– Vi tenker tradisjonell kontorstøtte en stund til. Vi har Office 365 i vurdering i strategisk perspektiv, avslutter han.

    Les også:

Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.