Også AltaVista blir inngangsport

Etter Compaqs oppkjøp av Digital vil det bli store forandringer i AltaVista. Søkemotoren vil få mer innhold, flere søkekategorier på åpningssiden og dermed ta opp konkurransen med inngangsporter som Yahoo!, Infoseek og Netcenter.

Etter Compaqs oppkjøp av Digital vil det bli store forandringer i AltaVista. Søkemotoren vil få mer innhold, flere søkekategorier på åpningssiden og dermed ta opp konkurransen med inngangsporter som Yahoo!, Infoseek og Netcenter.

AltaVista har lenge vært tilbakeholden med å utvide tjenesten sin og kan anklages for å ha sakket akterut for konkurrentene Exite, Infoseek, Lycos, Netscapes Netcenter og Yahoo!.

Nå varsler imidlertid AltaVista en omfattende satsing, og med sin nye og pengesterke eier Compaq i ryggen, knyttes det store forventninger til søkemotorens portalorientering og mer lokale fokus.

Nysatsingen er allerede synlig på AltaVistas amerikanske åpningsside, der nye tjenester inkluderer nyhetsrubrikker fra ABCNews.com og diverse søkerkategorier som jobbsøking, underholdning, helse, reise og finans. I samtlige tilfeller handler det om å tilegne seg samarbeidspartnere som kan levere den etterspurte informasjonen.

I Norge er overgangen fortsatt bare på planleggingsstadiet. Produktansvarlig for AltaVista Norge, Stein Møllerhaug, opplyser til digi.no at ingenting ennå er avgjort. Det vil skje en forandring, men ettersom ingen endelige beslutninger er fattet, er det for tidlig til å si noe om hvilken form og hvilke nye tjenester AltaVista vil få.

- En nyhetsrubrikk kan ikke utelukkes, sier Møllerhaug, men legger til at åpningssiden i USA har en mye mer global funksjon, og å kopiere denne i Norge vil neppe være aktuelt. - Vi står fritt til å utforme vår egen strategi, sier han.

Det er imidlertid sikkert at det vil skje store endringer også med norske AltaVista. På spørsmålet om hvem Møllerhaug anser som AltaVistas største konkurrenter, svarer han at "det er det umulig å si noe om ettersom de som vi kanskje anser som våre største konkurrenter på dette stadiet av planleggingsprosessen, kan vise seg i å bli vår største samarbeidspartner".

Møllerhaug antyder at AltaVistas norske markedsstrategi ikke vil være klar før tidligst i august.

I Sverige har de heller ikke kommet stort lenger. Men salgssjef Dan Winblad i AltaVista i Sverige bekrefter at søkemotoren "vil gå mot en åpningsport i utformingen".

- AltaVista vil utvikle seg fra sin status som global søketjeneste til å få en mer lokal portfunksjon, sier han.

Også Winblad holder kortene tett til brystet, men sier at blant annet jobbsøking trolig vil være en sannsynlig kategori. Han presiserer imidlertidig at informasjonskategoriene må være upartiske, det vil si ikke lenket til spesielle firmaer. Han inrømmer likevel at bedrifter med "brede" tjenester og som er til stor nytte for brukeren vil kunne få egne pekere. Som eksempel på dette nevner han Telia, som har AltaVista-lisensen for Nord-Europa, med sine gule og hvite sider.

AltaVista vil ventelig kunne nyte godt av Compaqs enorme markedsføringsbudsjett. Blant annet er en omfattende multimedia-markedskampanje planlagt gjennomført til høsten. Compaq planlegger dessuten å inkludere en egen AltaVista-søketast på Compaq-maskinenes tastatur.

Til toppen