Også Bing skal kunne glemme deg

Men Microsoft vet ennå ikke når.

Også Bing skal kunne glemme deg
EU-innbyggerne kan foreløpig ikke be om å få enkelte søkeresultater om seg slettet fra søk etter personens navn hos Microsofts Bing-tjeneste. Men en slik mulighet skal tilbys etter hvert.

EU-dommen mot Google som gir europeiske personer «rett til å bli glemt», gjelder også for andre søketjenester, inkludert Microsofts Bing. Dette er selvfølgelig Microsoft klar over. Men til nå har selskapet i liten grad kommet på banen i denne saken. I dag kan personer søke om å få slettet enkeltresultater fra søke basert på personens navn i Google. Selv om lenken slettes hos Google vil den fortsatt være tilgjengelig i tilsvarende søkeresultater hos Bing, Yahoo og andre søketjenester fra selskaper som har avdelinger i Europa.

SearchEngineLand skriver at Microsoft denne uken har publisert en kunngjøring på selskapets Bing-sider med noe informasjon om hvordan Bing forholder seg til EU-dommen.

– Vi jobber for tiden med en spesiell prosess for de EU-innbyggere som ber om blokkering av spesifikke, personvernrelaterte søkeresultater på Bing som svar på søk etter deres navn, skriver Microsoft.

– Siden det har blitt stilt mange spørsmål om hvordan den nylige dommen fra EU-domstolen skal implementeres, vil utvikling av et passende system ta tid. Vi vil snart tilby ytterligere informasjon om å lage forespørsler, heter det i kunngjøringen.

Det å sende en forespørsel til Google eller Bing utgjør ingen garanti for at uønskede søkeresultater om en selv vil bli fjernet. Hver forespørsel vil bli behandlet individuelt av søketjenesten, og eventuelt også av det relevante landets personvernmyndigheter, før en endelig avgjørelse vil bli tatt. Google har oppgitt at selskapet under behandlingen veie personvernlovene opp mot offentlighetens rett til å få kjennskap til og formidle informasjon.

    Les også:

Les mer om: