Også Bull slår av prosessor-serienummeret i BIOS

NEC-selskapene Bull, Packard-Bell og Zenith viser til bekymringen for at prosessor-serienummeret nedfelt i Intels nye Pentium III-prosessorer kan stride mot EUs personverndirektiver.

NEC-selskapene Bull, Packard-Bell og Zenith viser til bekymringen for at prosessor-serienummeret nedfelt i Intels nye Pentium III-prosessorer kan stride mot EUs personverndirektiver.

Det er derfor uttalt politikk for Bull, Packard-Bell, Zenith og NEC å levere Pentium III-maskiner med serienummeret avslått i BIOS.

- For å gjøre serienummeret leselig, må brukeren selv endre BIOS-innstillinger gjennom et setup-program, opplyser produktsjef Steinar Skånhaug i Bull Norge.

Når serienummeret er gjort leselig fra BIOS, kreves det spesiell programvare for å gjøre nummeret tilgjengelig for andre applikasjoner. Hvis ikke denne programvaren er installert og innstilt på å gjøre serienummeret lesbart, vil ikke nummeret være tilgjengelig. Programvaren er tilgjengelig over Internett.

NEC-selskapene viser til at tvilen innen EU-systemet vedrørende serienummerets lovlighet gjelder to spesifikke artikler i det nye personverndirektivet. Den ene (artikkel 7) krever utvetydig tillatelse fra det aktuelle individet før personlige data kan behandles av noen instans. Den andre (artikkel 17) krever at alle som prosesserer personlige data må ta hensiktsmessige sikkerhetstiltak.

Selskapene sier at Intel selv, av hensyn til denne tvilen, har gått inn for opplegget der brukeren selv kan forskanse prosessor-serienummeret bak to lag: en bryter i BIOS og en bryter i spesiell programvare.

Til toppen