Også Catch kjøpte Wimax-lisenser

Nextgentel kjøpte 47 av de 150 Wimax-lisensne Post- og teletilsynet auksjonerte ut, men også Catch skaffet seg lisenser i alle de seks landsdelene.

"De landsdekkende lisensene vil gjøre CATCH i stand til å skape trådløse bredbåndsnett, som vil tjene som et verdifullt supplement til selskapets eksisterende nasjonale bredbåndsnett basert på DSL-teknologi. I tillegg gir lisensene CATCH spennende muligheter innen fremtidige mobile nettverk og tjenester, også kalt fjerde generasjon mobilteknologi (4G)", skriver selskapet i sin pressemelding.

Post- og teletilsynet har tildelt CATCH i alt 16 frekvensblokker som gjelder perioden frem til år 2022. Frekvensblokkene er fordelt slik at CATCH har god dekning i hele landet. CATCH er forpliktet til å betale i underkant av fem millioner kroner.

- WiMAX er en trådløs bredbåndsstandard som åpner helt nye muligheter for Catch. Gjennom WiMAX vil Catch kunne tilby bredbånd til områder som ikke har eller kan få bredbånd over de tradisjonelle telefonlinjene, samtidig som det gir oss muligheter innen nye mobile tjenester. Vi har vurdert teknologien i en tid og planlegger å etablere et testnett relativt raskt, sier administrerende direktør Kjell Ivar Hansen.

Til toppen