Også digi.nos lesere liker stående mus

digi.nos Mac-lesere har sansen for stående mus. Nesten samtlige av våre 70 testpersoner melder om positive opplevelser med Anirs musespak og anbefaler musen for andre.

digi.nos Mac-lesere har sansen for stående mus. Nesten samtlige av våre 70 testpersoner melder om positive opplevelser med Anirs musespak og anbefaler musen for andre.

I desember i fjor satte digi.no og AnimaX International igang en liten undersøkelse blant leserne av vår Mac-seksjon. Ved å dele ut nesten 70 AnimaX Anir Vertical musstaver - eller stående mus - til et tilsvarende antall lesere, skulle vi prøve å få vite hvilke opplevelser disse leserne hadde til denne musetypen. Anir skal ifølge produsenten være ergonomisk utformet.

AnimaX meldte denne uken om at en tilsvarende, dog mer omfattende undersøkelse ved Alcatel STK, viste at svært mange datamaskinbrukere får betydelig mindre plager ved å bruke Anir i stedet for en ordinær datamus. Det skulle derfor bli spennende å se om våre lesere hadde de samme opplevelsene.

Vi sendte derfor i forrige uke ut et antall spørsmål til vårt testpanel. Brukerne fikk svare på blant annet hva slags plager de hadde fra før, hva slags plager de fortsatt har, om de generelt sett var fornøyde med Anir og om de ville anbefale musen til andre.

Omtrent tre fjerdedeler av brukerne fortalte at de opplevde plager i forbindelse med bruk av mus før de fikk prøve Anir. Brukerne opplevde forskjellige plager, noen klaget over stivhet og smerter i underarmen, men andre hadde vondt i pekefingeren. I tillegg var smerter i overarm, skuldre og nakke utbredt. Men som nevnt, også en del av brukerne kunne bruke vanlig mus uten å oppleve slike plager.

En stående Amir-mus fra AnimaX

De aller fleste av brukerne opplevde Anir som en forbedring i forhold til andre mustyper de hadde prøvd tidligere. Og de aller fleste opplevde at plagene forbundet med musbruk ble betydelig mindre ved å bruke Anir. Enkelte opplevde til og med at plagene nå er blitt helt borte. Også de aller fleste brukerne som oppga at de ikke hadde plager forbundet med vanlig nettbruk, opplevde Anir som en forbedring ved vanlig musbruk, uten helt å begrunne på hvilken måte.

Men mange, både med og uten plager, opplevde enkelte nye problemer med denne typen mus. Spesielt oppga mange at presisjonsnivået til Anir-musen er lavere enn for vanlige mus. Ikke minst i forbindelse med grafisk arbeid opplevdes dette som et problem, slik at flere av brukerne nå bruker to forskjellige mustyper ettersom hva slags arbeid de skal gjøre. En vanlig mus kan man gjerne også bevege med bare fingrene. De fleste kan gjøre mer presise bevegelser med fingrene enn med hele underarmen/hånden.

Noen få brukere opplevde at de fikk nye plager ved å bruke Anir. De fleste av disse klaget over at belastningen på lillefingeren ble stor fordi store deler av vekten til underarmen legges på denne. Det ble derfor uttrykt et ønske om at vekten kunne fordeles på flere fingre, for eksempel ved hjelp av groper i håndtaket.

Noen av de som mottok Anir var venstrehendte. Disse kunne ikke bruke musen og var ikke videre fornøyde med det. Andre ønsket seg en vendbar mus. Flere hevdet at den eneste virkelig gode løsningen for å slippe unna musplager, er å bytte hånd regelmessig. Dette er ikke mulig med Anir.

Men alt i alt virker det som de aller fleste synes Anir Vertical mus er et godt produkt. De få negative sidene ved Anir oppleves av de fleste som mindre enn de positive sidene. Hele 94 prosent vil anbefale musen til andre musbrukere som opplever plager forbundet med musbruk og som ikke arbeider med detalj-arbeid med musen. Vi må konkludere med at dette er et svært høyt tall.

Til toppen