Også Galaxy Nexus forbudt i USA

Bryter Apples «Siri-patent», mener dommer.

Også Galaxy Nexus forbudt i USA
Samsung Galaxy SIII (tv) og Galaxy Nexus: Det er nå nedlagt forbud mot salg av Nexus i USA, og Apple overveier trolig å kreve et tilsvarende forbud mot SIII. En dommer i California har avgjort at Nexus trolig krenker Apples Siri-patent, og at krenkelsen trolig har påført Apple et uopprettelig tap i markedet. Bilde: Wkmedia Commons

Fredag kveld norsk tid innvilget dommer Lucy Koh ved District Court for the Northern District of California nok at krav fra Apple om midlertidig forføyning mot Samsung. Vedtaket innebærer forbud mot salg av smartmobilen Samsung Galaxy Nexus i USA.

Galaxy Nexus er en modell spesielt utviklet i samarbeid mellom Google og Samsung. Vedtaket innebærer følgelig at en mobiltelefon fra et toneangivende amerikansk selskap, forbys i hjemlandet.

Forføyningen er innvilget i forkant av hovedbehandlingen av selve søksmålet, der Apple påstår at Galaxy Nexus krenker fire av deres nøkkelpatenter, og at denne krenkingen påfører Apple store tap.

Det viktigste av disse patentene er det såkalte «Siri-patentet» som dekker Apples talestyrte forente søketeknologi, det vil si Universal interface for retrieval of information in a computer system.

I USA er det svært strenge regler for å innvilge en midlertidig forføyning for å stanse salget av et gitt produkt. Dommer Koh skriver i sin Order Granting Motion For Preliminary Injunction (pdf, 101 sider) at Apple har begrunnet kravet på en slik måte at det synes overveiende sannsynlig at Samsung har krenket Apples patent, og at krenkelsen påfører Apple uopprettelig tap. Dokumenter og argumentasjon fra Samsung rokker ikke ved denne oppfatningen.

At forbudet mot Galaxy Nexus har langt større betydning enn forrige ukes forbud mot nettbrettet Galaxy Tab 10.1, gjenspeiles i beløpene Apple har måttet deponere som sikkerhet i tilfelle dommene, mot formodning, skulle gå i Samsungs favør: I Galaxy Tab-saken dreide det seg om 2,6 millioner dollar, mens det i Galaxy Nexus-saken dreier seg om 96 millioner dollar.

Det er også verdt å understreke at Google-telefonen Nexus forbys fordi den inneholder søketeknologi som trolig krenker et Apple-patent.

Søndag ble det kjent at Samsung har anket forføyningen mot Nexus.

Anken er lenket til og gjennomgått av bloggen Foss Patents som spesielt omhandler patenter knyttet til mobilteknologi. Her forklares det at Samsung i anken argumenterer med at Apple ikke kan bevise tapt markedsandel som følge av konkurranse fra Samsung, at eventuell tap av markedsandel under ingen omstendighet kan betegnes som «vesentlig» («substantial»), og at man under ingen omstendighet kan knytte vesentlige tap til påstått misbruk av Siri-patentet.

Ifølge et annet innlegg på Foss Patent er det sannsynlig at Apple nå vil vurdere å kreve forbud mot Samsungs nye flaggskip Galaxy S III, også på grunnlag av påstått brudd mot Siri-patentet.

Foss Patent sier i dette innlegget også at kjennelsen til dommer Richard Posner i saken mellom Apple og Google-selskapet Motorola, er blitt feiltolket som et avgjørende slag mot Apple.

I artikkelen til digi.no ble det skrevet (av undertegnede) at kjennelsen kunne bety sluttstrek for Apples patentkrig mot Motorola og Google, og at mobilplattformene iOS og Android heretter må konkurrere i markedet, ikke i retten.

Ifølge Foss Patent er det ingenting i Posners kjennelse som kan brukes til å argumentere mot Siri-patentkjennelsen til Koh: Posners kjennelse gravla en bestemt strid mellom Google og Apple rundt fire spesifikke patenter, ikke den mer allmenne striden mellom iOS og Android. Det prinsipielle ved Posners kjennelse gjelder kravet om FRAND-lisensiering, det vil si at teknologi som konkurrenter er avhengig av, skal lisensieres på rimelige og ikke-diskriminerende vilkår. For Android-leiren innebærer dette blant annet at de må betale for å lisensiere Siri-patentet dersom det går slik dommer Koh tror, at Samsung kjennes skyldig i patentbrudd. Foss Patent tror det er denne delen av Posner-kjennelsen som vil få størst gjennomslagskraft.

Les mer om: