Også Komplett-konkurrent vokser

Østereng Gruppen, den største konkurrenten til Komplett.no, spår vekst til neste år.

Østereng Gruppen, den største konkurrenten til Komplett.no, spår vekst til neste år.

Østereng Gruppen består av flere selskaper innen import og distribusjon av kontor og datautstyr. Selskapet har drevet i denne bransjen siden 1942. Det er imidlertid de siste 10 årene selskapet har gjort et hopp i størrelse.

Østereng Gruppen består av et konglomerat av selskaper. De to hovedaksene i selskapet er Østereng Holding og Hasla Gård Holding. Hasla Gård Holding eies med 50 prosent av Østereng Gruppen og 50 prosent av Jacob Hatteland, som solgt sin distribusjonsvirksomhet til amerikanske Arrow.

I Østereng Holding er dataforhandlerne på Sørlandet og kontorrekvisita-biten samlet. Under Hasla Gård Holding ligger Østereng Gruppens hovedsatsing innen data og IT.

Det er under Hasla Gård at PS Data, hovedkonkurrenten til børsnoterte Komplett ligger. Denne nettbutikken har en forventet omsetning i år på mellom 150 til 160 millioner kroner i år.

Hasla Gård kjøpt tidligere i år e-handelsselskapet OfficeShop, som tidligere var børsnotert. Nå er dette selskapet 100 prosent eid av Hasla Gård Holding, sier Trond Østereng til digi.no. PS Web selger datautstyr hovedsakelig til private, mens OfficeShop hovedsakelig selger til forretningsmarkedet.

- Komplett er vår største konkurrent og som vi oftest bli sammenlignet med, sier Trond Østereng til digi.no

Innen e-butikker har Østereng også en satsing i Danmark og Sverige gjennom Oneshop. Alle disse selskapene håndteres fra hovedkontoret i Arendal.

Østereng Gruppen eier også dataforhandleren Hattelco, som har et selskap både i Norge og Sverige. Denne delen er også en betydelig PC-bygger i norsk sammenheng. Hattelco produserer et 20-tals merkevarer for PC-forhandlere. Totalt selger Hattelco 30.000 til 35.000 PCer i året. Satsingen på kopimaskiner og faksmaskiner går under navnet Copyline.

Trond Østereng sier til digi.no at selskapet forventer at omsetningen passerer 1,3 milliarder kroner i år, fordelt på 210 ansatte. I fjor fikk data-konglomeratet et resultat før skatt på mellom 40 og 41 millioner kroner, og ender noe rundt dette i år også.

Er det planer om noen børsnotering av selskapet, spør digi.no.

- Det er oppe til løpende vurdering, sier Østereng.

Fremover vil Østereng jobbe med å konsolidere forretningen. Selskapet har vokst raskt i 2003 både under Hasla Gård-paraplyen og Østereng Holding-paraplyen. Han ser for seg en strømlinjeforming av selskapene innen e-handel fremover. I tillegg til dette skal forhandlersatsingen i Kristiansand, hvor man har doblet salgsstaben fra syv til 16 i løpet av året, vise positiv utvikling.

Til toppen