Også langtidsledige IT-folk får jobb

IT-bransjen ansatter nå alle de kan få, også de langtids-ledige. Unntaket er dem over 60 år.

IT-ledigheten har gått jevnt nedover i neste tre år på rad, og det siste året har ledigheten nærmest stupt.

Samtidig kan IT-ledige nesten velge og vrake på stillingsmarkedet som nå har rekordmange nye jobber.

Tradisjonelt er det de langtidsledige som har slitt med å komme ut i jobb, men ferske tall fra Aetat viser at også denne gruppen nå får jobb med unntak av dem over 60 år, og til dels 50 pluss.

Mens langtidsledigheten hos IT-ledige mellom 25 og 29 år uten jobb i over to år, gikk ned med 71 prosent i august i forhold til året før, var det 13 prosent flere som var uten jobb for dem over 60 år.

I alt 86 personer over 60 år er nå registrert som langtidsledig hos Aetat, og 79 mellom 50 og 59 år. Dette er personer som er gått ledig i over 104 uker, altså over to år.

Nedgangen hos langtidsledige IT-folk mellom 50 til 59 går også tregt og har bare sunket med åtte prosent, så også denne gruppen sliter.

Underdirektør Hans Kure i Aetat sier til digi.no ledigheten hos eldre kan skyldes både lite oppdatert kunnskap og manglende vilje til å gå ut i jobb igjen hos dem som er registrert ledige.

En person som kan ha mistet jobben kan ha ervervet seg en type kunnskap som er spesielt tilpasset gammel arbeidsgiverens rutiner og er lite egnet andre steder.

Et annet faktum er at eldre ledige over 64 år får dagpenger uansett fram til de går av med pensjon som er 67 år.

Er man over 62 år, vil man også ha rett til dagpenger fram til 64 år.

- Dette kan være faktorer som påvirker at mange ikke kommer ut i videre jobb, påpeker Kure.

Til toppen