Også Netcom og Sense nervøse for billigere SMS

Teletopia slåss med Telenor om å halvere SMS-prisene. Men også andre mobilselskaper er nervøse. Tele2 har derimot en mer offensiv holdning.

Teletopia slåss med Telenor om å halvere SMS-prisene. Men også andre mobilselskaper er nervøse. Tele2 har derimot en mer offensiv holdning.

Teletopia og Robert Hercz sloss for å redusere prisen på å sende tekstmeldinger. Selskapet ønsket å la kundene til alle mobilselskapene sende SMS utenom disse selskapenes telleverk.

For Teletopia har fått Post- og teletilsynets ja på at selskapet kan bruke Telenors nettverk.

Teletopia vant først et prinsipielt ja i januar i år. Telenor Mobil ble pålagt å legge fram tilbud til Teletopia om en slik tilgang innen 1. mars i år, men som ventet ble ikke Teletopia og Telenor Mobil enige om vilkårene for slik tilknytning. Post- og teletilsynet ble derfor satt til å megle i striden.

Les mer om bakgrunnen for saken:

Nå har meglingen endt opp i et diktat: I dag gjorde Post- og teletilsynet det klart at Telenor må belage seg på å selge sine SMS-tjenester til Teletopia for 30 øre per melding, ikke én krone per melding som Ola og Kari Hvermansen er vant til å måtte ut med.

PT har fastsatt i sitt varsel om vedtak en pris på 19 øre for originering og 11 øre for terminering av SMS-meldinger, altså 30 øre totalt per melding. Nå har Telenor og deres konkurrenter Netcom, Sense og Tele2 kommet med kommentarer.

Netcom er også nervøse for lavere SMS-priser, for dette lever selskapet godt av. I tillegg misliker også Sense Teletopias planer, selv om selskapet ikke har et eget nettverk. Sense taper penger hvis deres kunder begynner å sende tekstmeldinger utenom deres takstometer.

Bare Tele2 støtter Teletopia, selv om Teletopia blir en konkurrent. Trolig synes Tele2 den økte konkurransen og tapene det vil påføre Telenor tross alt er positivt. Her kan du lese brevene fra Telenor, Netcom, Sense og Tele2

Til toppen