Også sauer går i flokk

IT-sektoren så en fenomenal oppgang torsdag, etter at noe usikkerhet er utløst og den verste Tandberg Data-depresjonen har gitt seg.

Både Tandberg, Tandberg Data, Tandberg Television, ASK og Merkantildata steg kraftig torsdag. Dette trakk IT-indeksen opp med hele 4,8 prosent.

- Det er ikke noe problem å regne hjem Tandberg Data på dagens kurs, kommenterer en analytiker overfor digi.no.

Det spørsmålet som meldte seg hos en rekke investorer etter de siste ukene var om det overhodet var liv laga for selskapet. Fullt så negative er det ikke nødvendig å være riktig ennå. For det første er ikke Compaq-toget helt parkert, dernest er det flere mulige OEM-partnere for selskapet. For eksempel nevnes Dell som en mulig partner på MLR-produktene.

Hverken MLR eller SLR kan således sies å være døde, ennå.

Administrerende direktør Hans Christian Qvist har luftet tanken om at Tandberg Data kunne lisensiere andre teknologier som for eksempel LTO. Spørsmålet man da må stille seg er hvor lønnsomt dét kan være. I positiv retning trekker det at Tandberg Data har høy teknologisk kompetanse og et etablert navn i deler av markedet.

I negativ retning trekker det at Tandberg Data selv ikke er stor på distribusjon. I første omgang ville det derfor vært snakk om å prøve å etablere Tandberg Data som en foretrukket kvalitetsprodusent på LTO. Det vil selvfølgelig ikke kunne gi den samme oppsiden som en potensiell suksess med SLR og MLR, men kan likevel være en lønnsom geskjeft.

Et annet problem som nå blir tydeligere i Tandberg Data er at selskapet ikke har satset på løsninger for datalagring, men primært på selve båndstasjonene. Det står i sterk kontrast til den satsingen vi har sett i konkurrerende selskaper. Samarbeidet med Overland Data er her et skritt i riktig retning, men det er foreløpig gjort for lite her både med tanke på MRL og SLR og dersom man skulle spekulere i en fremtidig rolle som produsent av LTO-produkter.

Dette poenget trekker i retning at timingen for å se på muligheten for sammenslåing med andre selskap nok er ganske riktig. Et selskap som kan nevnes er Exabyte, en annen kandidat kan være TTI som jo har utviklet en hel del systemløsninger til støtte for blant annet Travan. Dette blir selvfølgelig løselige spekulasjoner.

Tandberg Data trakk med seg Tandberg Television og Tandberg ASA i fallet de siste ukene, men også her er det selskapsspesifikke poenger som har bidratt til nedgangen.

Tandberg Television kom som kjent først med klare uttalelser til digi.no som indikerte lavere resultater, og sendte siden et resultatvarsel. Selskapet er i høy grad priset på veksten i bransjen, og på en antakelse om at de får "sin del av kaka". Foreløpig har det imidlertid vist seg at antall ansatte har vært den faktoren som best forklarer utviklingen i inntjeningen. Selskapet sitter på meget høy kompetanse og gode kunderelasjoner.

Vi har ikke sett grep fra selskapet ennå som viser at de offensivt søker å kapitalisere på dette fortrinnet. Det som etterlyses er en produktifisering som muliggjør større grad av distribusjon utenfor selskapet selv. Dernest ble det i forbindelse med vårens emisjon forventet et strukturelt grep i form av et oppkjøp. Det har vi sett lite til. Hva vi imidlertid ser tegn til, er et stadig tettere samarbeid med Divicom som eies av det amerikanske selskapet C-Cube.

Markedet har også gitt klare signaler om at man har problemer med å analysere selskapet ganske enkelt fordi man kjenner både selskapet, markedet og teknologien for dårlig. Dette har finansdirektør Jan Bjørnsrud sagt at han vil gjøre noe med, hvilket trolig ville vært fordelaktig for å unngå for stor usikkerhet knyttet til selskapet.

Tandberg ASA fikk seg først og fremst en trøkk da det viste seg at NuVision var noe egenrådig i sin adferd og at omsetningsmålet ble nedjustert. Samtidig ser vi en underliggende usikkerhet knyttet til selskapets produktstrategi. Dette er imidlertid ingen fundamental usikkerhet.

De som bruker mye tid på å lese amerikanske datatidskrifter vil ha merket seg flere artikler de siste månedene som diskuterer ulike bredbåndsteknologier. Typisk ser vi at enkelte aktører prøver å kjøre frem ADSL som "fremtidens høyhastighetsteknologi", mens andre peker på at ISDN er en etablert teknologi som nå for alvor også begynner å ta markedsandeler i USA. Tandberg har frem til nå satset på ISDN-teknologien og sies å ha et meget godt grep her.

Den aksjen som de siste månedene har fått mest "ufortjent juling", har vært ASK. Her er det i stor grad usikkerhet knyttet til integrasjonen med Proxima som har vært problemet, koblet med et tilnærmet fravær av informasjon fra selskapet. Tirsdagens børsmelding løste ut noe av usikkerheten.

Selskapet har like fullt flere solide utfordringer foran seg. Administrerende direktør i ASK, Ole J. Fredriksen, sier helt klart fra at kostnadsnivået i Proxima er alt for høyt i dag om man skal få lønnsomhet med bruttomarginer på 15-18 prosent.

I dag bragte vi også et intervju som viser et case som vil dukke opp med større kraft ut over høsten. På sikt vil det dannes et volummarked for prosjektører. Fredriksen signaliserer i intervjuet at dersom ASK skal ha suksess i denne delen av markedet så er det sannsynlig at selskapet på et tidlig tidspunkt må ha kontroll på den nødvendige teknologien. Akkurat hva det innebærer er foreløpig usikkert, men temaet vil garantert komme opp igjen senere.

Nera fikk for første gang på lenge litt positiv omtale i går og i dag grunnet større kontrakter for transmisjonsvirksomheten. Men hvor lenge varte nå egentlig det?

Den underliggende problemstillingen for Nera har vært at selskapet ikke har klart å kapitalisere på den teknologiske kompetansen de sitter på. Hvor stort dette problemet egentlig er ble meget tydelig onsdag ettermiddag da Ericsson kunne fortelle at de øker sin satsing på radiolinje-produkter. Her får Nera noe å bryne seg på, for å si det slik.

Den strategiprosessen som pågår i Nera er ventet avsluttet ved rapporteringen av resultatet for andre kvartal. Et av de alternativene som naturlig nok utredes, er å selge deler av virksomheten til selskap som for eksempel Ericsson, eller å inngå tette allianser med denne typen selskap, for eksempel ved å produsere for dem. Den raske utviklingen i Ericsson viser at akkurat dét toget er i ferd med å forlate plattformen - i hvert fall for produktområdet transmisjonsvirksomhet. Det er dermed vanskelig å se den store oppsiden i Nera den nærmeste tiden.

Til toppen