– Også sensur er ytringsfrihet

USA-domstol avviste søksmål mot sensurerte søk i den kinesiske tjenesten Baidu.

– Også sensur er ytringsfrihet
Baidu er Kinas suverent største søketjeneste. Bildet viser Baidus stand på China Appliance World Expo 2014 i Shanghai, tidligere denne måneden. Baidu er notert på Nasdaq-børsen i New York. Bilde: (c) Imaginechina/Corbis/All Over Press

I går falt en kjennelse i et amerikansk søksmål mot den kinesiske søketjenesten Baidu. Som kjent, er Baidu notert på Nasdaq-børsen.

Dommer Jesse Furman avviste hele søksmålet.

Kjennelsen er lagt ut på Scribd: Zhang et al v. Baidu.Com Inc. et al.

Søksmålet var anlagt i mai 2011 av åtte skribenter og videoprodusenter i New York. Påstanden var at Baidu, som følge av press fra kinesiske myndigheter, har laget søkealgoritmer som hindrer amerikanske brukere fra å få tilgang til artikler, video og annen informasjon om den kinesiske demokratibevegelsen.

Blant materialet som Baidu hindrer tilgang til, er saksøkernes egne artikler og videoer.

Saksøkerne ba om 16 millioner dollar i erstatning for påstått brudd på deres rettigheter.

Dommer Furman begrunner sitt standpunkt ved å vise til at ytringsfriheten verner om Baidus rett til å agitere for andre styringssystemer enn demokrati, på samme måte som den verner om saksøkernes rett til det motsatte.

Furman trekker en parallell mellom søketjenestens siling av informasjon og en avisredaktør som velger ut hvilke artikler som skal komme på trykk.

Følgelig hadde det vært i strid med et grunnleggende prinsipp i det amerikanske samfunn å tillate en rettslig behandling av søksmålet, heter det i kjennelsen.

Det angjeldende prinsippet formuleres slik: «Det er opp til hver enkelt selv å avgjøre hvilke ideer og overbevisninger man ønsker å ytre, drøfte eller slutte seg til.»

Saksøkernes advokat, Stephen Preziosi, sa de vil anke kjennelsen.

Advokaten mener sammenlikningen med en avis halter. Baidu er ikke et redigert sted, men et åpent område der alle skal kunne si hva de vil, ifølge Preziosi.

Les mer om: