Også vaktmesteren bør få skattefri hjemme-PC

Kontor- og Datateknisk Landsforening var fredag i møte med politikere på Stortinget for å drøfte forslag til lovendring om hjemme-PC.

Kontor- og Datateknisk Landsforening var fredag i møte med politikere på Stortinget for å drøfte forslag til lovendring om hjemme-PC.

I dag er det slik at du må ha et tjenestelig behov for hjemme-PC dersom det skal være fradragsberettiget. Ifølge generalsekretær i KDL, Per Morten Hoff, er "tjenestelig behov" et ullent og udefinert begrep.

- KDL ønsker klarere retningslinjer på dette. Det bør også være mulig for vaskehjelper og vaktmestere å få hjemme-PC på samme betingelser som de som jobber med PC-er til daglig, sier han.

- Alle bør bli behandlet likt. Det er viktig at vi, som nasjon, gjør det mulig for alle å lære seg å bruke PC, fortsetter han. Hoff er fornøyd med utfallet av møtet, og synes at de fikk god forståelse fra politikerene.

Han forteller at saken nå skal behandles internt i Høyre, og regner med at hvis det blir fremmet forslag om lovendring, vil resten gå ganske fort.

KDLs forslag til ny forskrift er som følger: "Fordel ved privat bruk av datautstyr utlånt fra arbeidsgiver regnes ikke som skattepliktig inntekt.
Skattefritaket skal omfatte utstyr som følger arbeidsgivers installasjon, for eksempel programvare, lntemett-abonnement, installering av ekstra telefonlinje

og liknende. Arbeidsgivers dekning av utgifter til telefonabonnement omfattes ikke av denne paragraf."

Til toppen