Også virtuelle pc-er kan være personlige

Appsense automatiserer driften av virtuelle pc-er uten å begrense de personlige innstillingene.

Også virtuelle pc-er kan være personlige

Appsense automatiserer driften av virtuelle pc-er uten å begrense de personlige innstillingene.

Appsense vakte oppsikt på VMworld i september da de presenterte versjon 8.0 av sin Management Suite. Dette er en serie verktøy for å administrere brukermiljøer med virtuelle pc-er, uavhengig av om disse regjeres av løsninger fra Citrix (Xen), Microsoft eller VMware. Den nye Appsense-pakken gjøres i disse dager tilgjengelig også i Norge. Målgruppen er store bedrifter og organisasjoner, gjerne med tusener av pc-er eller tynne klienter og et geografisk spredt miljø.

Poenget med Appsense Management Suite er å tilby opptil mange tusen brukere tilgang til virtuelle pc-er, der man tar vare på alle de personlige innstillingene disse gjør i grensesnittet og i applikasjonene de har til gang til, slik at de ikke opplever noen funksjonell forskjell mellom en virtualisert pc og en fysisk pc.

Dette skal igjen kunne skje uten at driftsavdelingen må holde kontinuerlig oversikt over tusener av personlig tilrettelagte virtuelle pc-er.

Peter Rawlinson i Appsense forklarer det slik:

– Virtualiserte pc-er har for lengst kommet langt nok til å tilfredsstille også tunge brukere, såkalte kunnskapsarbeidere. Poenget er at fra 200 virtuelle pc-er og oppover, merker man betydelig økt belastning innen drift, lagring og infrastruktur.

Løsningen man da velger er å standardisere på noen få typer virtuelle pc-er, slik at alle som tilhører én bestemt gruppe, for én og samme virtuelle pc.

– Det løser problemet med drift, lagring og infrastruktur: I en stor organisasjon betyr det at man kan holde seg til noen titalls i stedet for noen tusentalls virtuelle pc-er. Ulempen for brukerne er at ingen personlige innstillinger er varige. Brukere kan ikke engang legge opp til personlige skjermsparere eller bakgrunnsbilder. Personlige maler, makroer og så videre er heller ikke mulig. Folk liker det rett og slett ikke, og det hemmer tunge brukeres kreativitet og effektivitet.

Løsningen på dette er å betrakte den virtuelle pc-en som bestående av tre lag: I tillegg til maskinvare og operativsystem, utgjør applikasjonene – de som bedriften tillater og håndhever begrensningene til – et tredje lag.

– Personlige innstillinger gjøre i både operativsystem og applikasjoner. Vi trekker ut disse personlige innstillingene, og lagrer dem per bruker i en egen «personlighetsserver». Når en bruker logger seg på, henter systemet fram en standardisert virtuell pc, i tråd med gruppen man tilhører. Samtidig hentes brukerens personlige innstillinger fra personlighetsserveren. Disse anvendes på applikasjoner og operativsystem etter hvert som det er bruk for dem, etter streamingprinsippet, for å minske belastningen på infrastrukturen.

Appsense framstiller dette slik:

Den store gevinsten kommer av at de personlige innstillingene kan styres for seg, uavhengig av både operativsystem og applikasjoner.

– Dette betyr ikke bare at vi løser de løpende driftsutfordringene for omfattende miljøer med mange pc-er. Vi tilfører dem nye muligheter også.

Det Rawlinson sikter til her, er at siden de personlige innstillingene oppbevares og styres for seg, betyr det at man kan bevare dem selv om man gjør endringer i de to andre lagene.

Vil man oppgradere fra Windows XP til Windows Vista, gir Appsense den enkleste løsningen av alle: Legg det nye operativsystemet inn i den nye standard pc-en, og la Appsense ta seg av overføringen av de personlige innstillingene. Det samme gjelder for oppgraderinger av applikasjoner, for eksempel fra Microsoft Office 2003 til Office 2007.

En tredje type utfordring man løser gjennom Appsense-tilnærmingen, er en ny mulighet for å gjenopprette en virtuell pc fra en krasj, i den grad det skyldes personlige endringer, som en disfunksjonell makro. Appsense logger endringer i personlige innstillinger, og kan føre dem tilbake til tidligere tilstander. Krasjer du fredagens pc, kan du føre den tilbake til tilstanden den hadde dagen før.

Rawlinson presiserer at de avanserte egenskapene er tilgjengelig i dag for Citrix og VMware.

– Vi diskuterer med Microsoft hvordan vi kan få dette til å virke for Terminal Server også.

Appsense Management Suite er delt i fire ulike verktøy. Mange av egenskapene som er beskrevet ovenfor, er nye i versjon 8. Mange av hovednyhetene hører i praksis til verktøyet Environment Manager, der man styrer bedriftsregler og drifter personlighetsserveren.

  • Overføring av personlige innstillinger fra fysiske pc-er eller serverbaserte miljøer til virtuelle pc-er.
  • Overføring av personlige innstillinger ved oppgradering av operativsystemer eller applikasjoner.
  • Streaming av personlige innstillinger til virtuelle pc-er etter behov.
  • Gjenoppretting av personlige innstillinger fra en tidligere dato.
  • Mellomlagring av personlige innstillinger i en cache hos brukeren, slik at man også har tilgang til dem om man ikke er koplet til nettverket. Det innebærer at også mobile brukere kan styres gjennom Appsense. Endringer de gjør når de ikke er koplet til nettverket synkroniseres mot innstillingene som lagres i personlighetsserveren.
Appsense kan også brukes til å få kontroll over både bærbare og stasjonære pc-er.
Appsense kan også brukes til å få kontroll over både bærbare og stasjonære pc-er.

De tre andre verktøyene i suiten er:

  • Application Manager styrer brukernes tilgang til applikasjoner, og overvåker også lisensregler.
  • Performance Manager lar IT-avdelingen fordele cpu, minne og lagring til brukere og applikasjoner etter sentralt definerte regler.
  • Management Center er sentralen som fordeler konfigurasjoner til opptil mange tusen enheter fordelt på flere geografiske steder.

    Les også:

Til toppen