OK fra Sense

Sense Communications legger fram kvartalstall som forteller om et underskudd på 68 millioner kroner, en dobling av omsetningen og over 100.000 mobilkunder hvorav 80.000 i Norge.

Sense Communications legger fram kvartalstall som forteller om et underskudd på 68 millioner kroner, en dobling av omsetningen og over 100.000 mobilkunder hvorav 80.000 i Norge.

Sense kan dermed anse seg som landets tredje største mobilselskap med 81.087 mobilkunder ved utgangen av tredje kvartal etter en vekst siste kvartal på vel 15.000. Selskapet har vel 25.000 mobilkunder i Sverige etter lanseringen tidligere i år.

Omsetning i årets tre første kvartal ble 113,9 millioner kroner, en dobling fra andre kvartal da omsetningen lød på 53,2 millioner. Tredje kvartal endte med en minus på 68 millioner, mens tilsvarende etter andre kvartal var 45 millioner kroner.

- Til tross for at selskapet har vært i en konsolideringsfase i tredje kvartal, er estimert tilvekst på 18 prosent i det norske

abonnementsmarkedet svært tilfredsstillende sier administreredne direktør i
Sense Communications International AS, Nadir Nalbant.

Han forbereder nå børsnoteringen som planlegges i romjula eller til neste år.

- I forkant av børsnoteringen er det hyggelig å se at nøkkeltallene peker i riktig retning. Positiv driftsutvikling kombinert med solid egenkapital gir oss mulighet til å styrke posisjonen i Norge, ekspandere i Norden og øke satsingen på verdiøkende tjenester, sier Nalbant.

I tillegg til sine mobilkunder sitter selskapet med vel 140.000 Internett-kunder i Norge. Målet er 400.000 mobilkunder i Norden i løpet av 2002.

Til toppen