Økende aksept for åpen kildekodebaserte databaser

En ny undersøkelse viser at åpen kildekodebaserte databasesystemer på flere måter går i Linux' fotspor.

En ny undersøkelse viser at åpen kildekodebaserte databasesystemer på flere måter går i Linux' fotspor.

En undersøkelse gjort av AMR Research blant 140 amerikanske IT-ledere i desember i fjor, forteller at åpen kildekodebaserte databaser fortsatt er i en eksperimentell fase i markedet, men vil disse produktene vil bli allment akseptert innen 2006. Resultatene av undersøkelsen ble publisert i slutten av februar.

AMR Research skriver i en introduksjon til undersøkelsen av OSDB-er (Open Source Databases) for en stor del vil innhente det teknologiske forspranget til de proprietære produktene i løpet av de neste to årene. Dette vil kunne gi en dramatisk reduksjon i kostnadene forbundet med databasebaserte tjenester, spesielt for nye prosjekter. Ifølge AMR Research vil interessen for og bruken av OSDB-er akselerere gjennom denne tidsperioden, noe som vil legge et salgs- og marginpress på de tradisjonelle leverandørene.

Analyseselskapet mener at kostnadsinnstramninger tvinger mange databasekunder til å forenkle databaselandskapene. Dette skyldes at de har for mange databaser fra for mange leverandører, samt at databasene i seg selv er for kostbare og for vanskelige å administrere.

Selv om OSDB-er kommer inn som enda et databasesystem i bedriftene, tilbyr de utsikter om tilstrekkelig funksjonalitet til priser som ligger helt nederst på skalaen. AMR Research mener dette er mer enn nok for å gjøre sluttbrukere og uavhengige programvareutviklere interesserte.

Ifølge News.com, som trolig har hatt tilgang til hele undersøkelsen, er det først og fremst databasesystemene MySQL, MaxDB og PostgreSQL. MaxDB er basert på SAP DB, men videreutvikles nå av MySQL.

AMR Research mener vil være de viktigste utfordrerne til de tradisjonelle leverandørene, først og fremst Oracle, Microsoft og IBM. Ifølge rapporten vil den umiddelbare effekten av økt aksept for OSDB-er være at det blir vanskeligere for de tradisjonelle leverandørene å selge oppgraderinger til eksisterende kunder etter 2006.

Kundenes økende interesse for OSDB-er gjør at også de uavhengige programvareleverandørene, i dette tilfellet programvareselskaper som leverer produkter som støtter andre leverandørers databasesystemer, vil få øynene opp for åpen kildekodeproduktene. AMR Research forventer at mange av de uavhengige programvareleverandørene vil annonsere støtte for én OSDB i løpet av de neste 24 månedene. Men analyseselskapet mener at selskaper som kommer med slik støtte innen 12 måneder vil få en konkurransemessig fordel. Arbeidet med å implementere slik støtte kan være tidkrevende, så AMR Research mener at OSDB må komme inn i de uavhengige programvareleverandørenes agendaer allerede nå for å kunne realisere denne fordelen.

Ikke alle vil velge OSDB-er, men mange vil kunne benytte OSDB-alternativet som et pressmiddel når selskapene forhandler med leverandørene om pris. Ifølge AMR Research vil kombinasjonen av at mange kunder ikke trenger all funksjonaliteten de proprietære databasesystemene tilbyr, samtidig som OSDB-ene nærmer seg når det gjelder de egenskapene som har betydning, at OSDB-er blir er reelt alternativ for de som i dag benytter proprietære løsninger.

Intervjuene av de 140 IT-lederne viste at omtrent 60 prosent av de som benytter OSDB-er, benytter det i forbindelse med egenutviklede systemer, nettsteder eller systemer som gir et selskapets eksterne kunder tilgang til data.

Svært mange av selskapene som benytter OSDB-er mener at systemene vil være på høyde med tradisjonelle databaser på det fleste områder innen tre år. De fleste var også sikre på at OSDB-er snart vil være klare for virksomhetskritiske systemer. Blant de som ikke benytter OSDB-er nå, mener 25 prosent at disse databasene allerede er klare for virksomhetskritiske systemer, mens bare 13 prosent mener at de aldri vil kunne brukes til dette. Av de som allerede benytter OSDB-er, mener 80 prosent at OSDB-ene vil være klare for virksomhetskritisk bruk innen 24 måneder.

Ifølge undersøkelsen er brukerne av OSDB-er mer fornøyde med produktene enn med proprietære alternativer når det gjelder faktorer som pris, ytelse, enkel administrasjon, stabilitetet og nåværende funksjonalitet. Derimot var brukerne mindre fornøyde med skalerbarheten, det vil si evnen til å håndtere store arbeidsmengder.

En annen begrensende faktor mener AMR Research er manglende eller dårligere støtte for lagrede prosedyrer (stored procedures). I tillegg er det en utbredt misforståelse om at kommersielle supportkontrakter for OSDB-er ikke finnes. Men dette gjelder stort sett bare blant de som ikke har erfaring med denne typen produkter.

Til toppen