Økende etterspørsel etter Linux-fagfolk

Mange arbeidsgivere sliter med å finne kvalifiserte personer.

Økende etterspørsel etter Linux-fagfolk

Mange arbeidsgivere sliter med å finne kvalifiserte personer.

Nær halvparten av selskapene med behov for personell med Linux-kvalifikasjoner, har planer om å rekruttere personer med denne typen kompetanse i nær framtid. Dette viser en undersøkelse gjort av karrierenettstedet Dice.com på vegne av Linux Foundation.

Undersøkelsen er basert på intervjuer av drøyt 2300 rekrutteringsledere i bedrifter, organisasjoner og rekrutteringsselskaper over hele verden. 42 prosent av virksomhetene har hovedkontor i USA, mens 27 prosent har hovedkontor i Europa. Samtlige som har svart på undersøkelsen, jobber i en bedrift som allerede har minst én ansatt med Linux-kompetanse eller planer om å rekruttere én eller flere med slik kompetanse i løpet av 2012.

81 prosent av alle som deltok, svarte at å rekruttere Linux-talenter er en prioritet i 2012. 47 prosent har planer om å ansatte flere Linux-fagfolk i begynnelsen av 2012. 63 prosent sier at de i løpet av de neste seks månedene sannsynligvis vil ha en større relativ vekst i antallet Linux-ansettelser enn i antallet ansettelser i stillinger som krever annen kompetanse.

Mest interessant er det kanskje at 85 prosent av de som svarte, forteller at det er vanskelig å finne kvalifiserte Linux-fagfolk til å fylle disse stillingene. Det typer på et det er behov for flere med slik kompetanse.

Lokkemidler

For å få tak i de rette personene, forsøker selskapene å lokke med fulltidstillinger og bedre lønn, bonus og frynsegoder. Linux-medarbeiderne fikk i fjor i gjennomsnitt en noe høyere lønnsøkning enn annet teknisk personell i bedriftene som er med i undersøkelsen.

Andre lokkemidler er fleksibel arbeidstid, mer videreutdannelse og sertifisering, samt tilbud om aksjeopsjoner.

Det er ifølge undersøkelsen størst etterspørselen etter Linux-utviklere og systemadministratorer med middels lang erfaring – tre til fem år.

Vekstårsaker

Bakgrunnen for veksten i antallet stillinger med krav om Linux-kompetanse, er først og fremst selskapetsvekst og dermed flere oppgaver. 49 prosent oppgir dette som en årsak. Men nesten like mange forteller om økt bruk av Linux internt. 27 prosent forteller at de skal erstatte andre systemer med Linux og derfor trenger hjelp med migreringen.

Alice Hill, administrerende direktør i Dice.com, sier i en pressemelding at etterspørselen etter Linux-kompetanse har vokst raskere enn etterspørselen etter andre tekniske kunnskaper, og at veksten helt klart ikke har stoppet opp.

– De beste Linux-kandidatene har valgmuligheter, og vi trenger flere talentfulle fagfolk til å bli med i fellesskapet. Linux er rett og slett en nøkkelkunnskap å ha for alle som ønsker en karriere innen programvareutvikling eller systemadministrasjon.

Hele rapporten er tilgjengelig her.

Til toppen