- Økende interesse for IT-standardisering

Standard Norge mener det er feil at bransjen rømmer, og slår fast at standardarbediet går gjennom dem.

- Økende interesse for IT-standardisering

Standard Norge mener det er feil at bransjen rømmer, og slår fast at standardarbediet går gjennom dem.

Konflikten rundt godkjenningen av Microsofts dokumentformat Office Open XML (OOXML) førte til full splittelse i IT-Norge.

Partene er steile, og i går erklærte mange av OOXML-motstanderne at Standard Norge var uskikket til å representere Norge i ISO, og at de trekker seg fra alt samarbeid med Standard Norge.

Nå svarer Standard Norge:

- Standard Norge tar til etterretning at misfornøyde deltakere i standardiseringskomiteen SNK 185 melder seg ut. Som kjent fikk denne komiteen et stort tilsig av nye medlemmer da ooxml-saken kom opp, og det er ikke uvanlig med en avskalling når en standard er ferdig utarbeidet, skriver Standard Norge i en pressmelding.

De trekker frem at arbeidet med IT-standarder fortsetter videre som før, og trekker frem at det i løpet av det siste året har blitt startet hele 367 nye IT-standardiseringsprosjekter i ISO.

Det forventes at dette tallet vil øke ytterligere, ettersom IT tas i bruk på stadig flere områder.

- En påvirkning av dette arbeidet fra norsk side vil kreve aktiv deltakelse, og det er norske IT-interesser selv som avgjør om og hvordan de vil delta. Standard Norge er den norske kanalen inn i dette arbeidet, skriver Standard Norge.

Standard Norge mener også at påstanden fra OOXML-motstanderne om at IT-bransjen rømmer fra organisasjonen er feil.

- Heldigvis opplever vi at det norske engasjementet i IT-standardiseringen er voksende, og nye brukergrupper tar del i arbeidet. Det er derfor slett ikke slik at ”IT-bransjen rømmer Standard Norge”. Sånn sett føyer utsagn som dette seg inn i rekken av mange uriktige utsagn i ooxml-debatten, skriver Standard Norge.

    Les også:

Til toppen