Økende ledighet blant nyutdannede IT-folk

Hver tredje nyutdannede IT-spesialist har fortsatt ikke jobb et halvt år etter eksamen.

Hver tredje nyutdannede IT-spesialist har fortsatt ikke jobb et halvt år etter eksamen.

En oppsiktvekkende undersøkelse fra Norsk Institutt for studier av forskning og utdannelse (NIFU) konkluderer at arbeidsledigheten blant sivilingeniører og realister har økt med 10 prosent på to år.

Av studenter som tok eksamen våren 2003, var 18 prosent av sivilingeniører og realister med hovedfag og fordypning i IT, fortsatt arbeidsledig etter et halvt år på arbeidsmarkedet. En tilsvarende undersøkelse to år tilbake viste bare åtte prosent ledighet. Dette er mer enn en dobling på to år.

Paradokset er at IKT-bransjen skriker etter konsulenter og arbeidskraft.

    Les også:

– Dette blir på en måte høna og egget. Bransjen trenger folk, men krever erfaring fra arbeidslivet. Ferdig utdannede finnes i hopetall, men har ingen erfaring, sier prosjektleder Fredrik Syversen i IKT-Norge til digi.no.

Han mener at utfordringen vil vare så lenge det fortsatt er et overskudd med folk med erfaring. Riktignok begynner det å tynnes i rekkene, men tall fra Aetat viser at det ennå er over 2000 arbeidsledige IKT-folk.

Mangelen på denne type arbeidskraft vil påvirke innovasjon, frykter Svyersen. Med unntak av store selskaper som Accenture, IBM, Cap Gemini og Telenor som har egne forskningsavdelinger, er brorparten av bransjen i dag opptatt av lønnsomhet og inntjening.

– Det er i dag veldig fokus på lønnsomhet i bransjen og nyansatte skal gi en verdi fra dag en. Bransjen har ikke råd til langsiktig forskning og utvikling, sier Syversen.

Syversen tror at vi sakte, men sikkert får hjulene i gang igjen. Etterhvert som bedrifter får en god lønnsomhetsutvikling, vil også behovene for å utvikle nye produkter og løsninger, tvinge seg fram. NTNU har for eksempel meldt at skolen var godt besøkt under karrieredagene som nylig ble avholdt.

– Det er et paradoks at bransjen ikke klarer å absorbere de få realister som finnes, ettersom det er akkurat disse vi sårt trenger, sier han til digi.no.

Til toppen