Økende misnøye mot outsourcing

En større undersøkelse avdekker økt misnøye med tjenesteutsetting, og en forventning om videre vekst.

En større undersøkelse avdekker økt misnøye med tjenesteutsetting, og en forventning om videre vekst.

Det børsnoterte konsulent- og analyseselskapet DiamondCluster har publisert undersøkelsen 2005 Global IT Outsourcing Study.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 210 kjøpere og 242 tilbydere av tjenesteutsetting. Kjøperne i undersøkelsen er større amerikanske selskaper, mens tilbyderne opererer i en rekke land, fordelt på Nord-Amerika, Øst- og Vest-Europa, og Asia. Undersøkelsen sammenliknes med tilsvarende undersøkelser som DiamondCluster har gjennomført fra 2002.

På kjøpersiden sier hele gruppen at de har satt ut i det minste noen av sine IT-funksjoner, mot 80 prosent for et år siden. 74 prosent av dem tror at de vil sette ut flere tjenester i nærmeste framtid, mot 64 prosent i fjor.

Denne tendensen til økende bruk at tjenesteutsetting imøtegås av en annen og motsatt tendens. I fjor var det ingen som sa de ville redusere bruken av tjenesteutsetting. I år sier syv prosent at de vil gjøre det. Det er første gang DiamondCluster registrerer at kjøpere vil trappe ned bruken av tjenesteutsetting.

To andre parametere i undersøkelsen bekrefter en tendens til økt misnøye på kjøpersiden.

Det ene gjelder direkte målinger av graden av tilfredshet: I fjor var 79 prosent stort sett tilfredse med tjenesteutsetting utenlands, i årets undersøkelse er denne andelen redusert til 62 prosent.

Det andre gjelder andelen kjøpere som har i løpet av de siste tolv månedene har avsluttet en tjenesteutsettingskontrakt før termin. I 2004-undersøkelsen var andelen 21 prosent. I 2005-undersøkelsen er andelen økt til hele 51 prosent.

Noe av forklaringen på økende misnøye er at mange kjøpere ennå ikke har effektive mål for å vurdere hvorvidt utsettingsforholdet virker tilfredsstillende. På sin side klager tilbyderne både over at kundene ofte har urealistiske forventninger, og at de ikke er nøye nok med å utarbeide mål for fortløpende evaluering.

I sine kommentarer peker DiamondCluster på at kjøperne fortsatt har problemer med å definere og gjennomføre en strategi for tjenesteutsetting, og på hvordan tjenesteutsettingen påvirker deres egen organisasjon.

Kjøperne er også i stigende grad klar over det ikke lønner seg å ensidig fokusere på kostnadsreduksjon når man setter ut IT-tjenester. To andre faktorer preger kjøpernes vurderinger mer enn tidligere: muligheten til å bruke tjenesteutsetting for å ta seg av varierende etterspørsel fra resten av organisasjon, og til å sette av flere egne krefter til mer kritiske oppgaver.

DiamondCluster ser for seg at prisene vl stabilisere seg en tid framover, blant annet fordi tilbyderne ikke lenger finner det hensiktsmessig å konkurrere på pris.

Dersom Kina greier å stable på beina effektive tilbydere av tjenesteutsetting, kan det bli et nytt prispress. Hele 40 prosent av respondentene tror det kinesiske markedet vil våkne om kort tid, mot 6 prosent i fjor.

    Les også:

Til toppen