Økende misnøye mot outsourcing

En større undersøkelse avdekker økt misnøye med tjenesteutsetting, og en forventning om videre vekst.

Det børsnoterte konsulent- og analyseselskapet DiamondCluster har publisert undersøkelsen 2005 Global IT Outsourcing Study.

Undersøkelsen bygger på intervjuer med 210 kjøpere og 242 tilbydere av tjenesteutsetting. Kjøperne i undersøkelsen er større amerikanske selskaper, mens tilbyderne opererer i en rekke land, fordelt på Nord-Amerika, Øst- og Vest-Europa, og Asia. Undersøkelsen sammenliknes med tilsvarende undersøkelser som DiamondCluster har gjennomført fra 2002.

På kjøpersiden sier hele gruppen at de har satt ut i det minste noen av sine IT-funksjoner, mot 80 prosent for et år siden. 74 prosent av dem tror at de vil sette ut flere tjenester i nærmeste framtid, mot 64 prosent i fjor.

Denne tendensen til økende bruk at tjenesteutsetting imøtegås av en annen og motsatt tendens. I fjor var det ingen som sa de ville redusere bruken av tjenesteutsetting. I år sier syv prosent at de vil gjøre det. Det er første gang DiamondCluster registrerer at kjøpere vil trappe ned bruken av tjenesteutsetting.

To andre parametere i undersøkelsen bekrefter en tendens til økt misnøye på kjøpersiden.

Det ene gjelder direkte målinger av graden av tilfredshet: I fjor var 79 prosent stort sett tilfredse med tjenesteutsetting utenlands, i årets undersøkelse er denne andelen redusert til 62 prosent.

Det andre gjelder andelen kjøpere som har i løpet av de siste tolv månedene har avsluttet en tjenesteutsettingskontrakt før termin. I 2004-undersøkelsen var andelen 21 prosent. I 2005-undersøkelsen er andelen økt til hele 51 prosent.

Noe av forklaringen på økende misnøye er at mange kjøpere ennå ikke har effektive mål for å vurdere hvorvidt utsettingsforholdet virker tilfredsstillende. På sin side klager tilbyderne både over at kundene ofte har urealistiske forventninger, og at de ikke er nøye nok med å utarbeide mål for fortløpende evaluering.

I sine kommentarer peker DiamondCluster på at kjøperne fortsatt har problemer med å definere og gjennomføre en strategi for tjenesteutsetting, og på hvordan tjenesteutsettingen påvirker deres egen organisasjon.

Kjøperne er også i stigende grad klar over det ikke lønner seg å ensidig fokusere på kostnadsreduksjon når man setter ut IT-tjenester. To andre faktorer preger kjøpernes vurderinger mer enn tidligere: muligheten til å bruke tjenesteutsetting for å ta seg av varierende etterspørsel fra resten av organisasjon, og til å sette av flere egne krefter til mer kritiske oppgaver.

DiamondCluster ser for seg at prisene vl stabilisere seg en tid framover, blant annet fordi tilbyderne ikke lenger finner det hensiktsmessig å konkurrere på pris.

Dersom Kina greier å stable på beina effektive tilbydere av tjenesteutsetting, kan det bli et nytt prispress. Hele 40 prosent av respondentene tror det kinesiske markedet vil våkne om kort tid, mot 6 prosent i fjor.

    Les også:

Til toppen