Økende mistanke til opsjonsrot i Apple

Økende mistanke til opsjonsrot i Apple

Fem Apple-sjefer, inkludert Steve Jobs, ser ut til å ha vært ekstremt heldig tildelingen av opsjoner.

Apple er et av 80 selskaper som nå er under etterforskning for triksing med opsjoner.

Flere er allerede siktet for tildelt seg selv opsjoner på akkurat den dagen da aksjekursen var på sitt laveste i en periode. Når så kursen har løftet seg, har gevinstene blitt større enn de skulle hatt blitt.

Det er norsk Erik Lie, professor ved universitetet i Iowa, som avdekket at amerikanske ledere var statistisk helt ekstremt flinke til å treffe bunnkurs på tildelingsdagen for opsjoner.

Apple har tidligere sagt at de har funnet mindre irregulariteter for opsjonstildelinger i årene 1997-2001 - de glade dotcom-årene. Og i forrige uke fortalte selskapet at i diplomatiske vendinger at det er funnet "additional evidence of irregularities", ny bevis for triksing med datoene.

Apple ville ikke si hvilke leder som kan ha fått opsjoner tildelt på datoer med veldig lave kurser, men en gjennomgang Wall Street Journal har gjort viser at fire toppsjefer, inkludert Steve Jobs, fikk omfattende aksjeopsjoner til kurser som var på lave punkter i perioden de ble tildelt.

Opsjonstildelingene skjedde i både 1997 og 2001. De fire toppsjefene solgte aksjene de fikk gjennom opsjonene samme året og høstet 100 millioner dollar. To av lederne er fremdeles ansatt i Apple.

Når det gjelder Jobs, er det vanskeligere å spore en gevinst.

Apple har ikke sagt noe om hvilken tildeling av opsjoner som man nå studerer, men Wall Street har funnet et tilfelle der Jobs fikk 40 millioner opsjoner 12. januar 2000. Aksjekursen var da på et lavpunkt etter et langt fall og begynte å stig igjen like etterpå.

Apple informerte ikke om opsjonene før 19. januar, da var kursen hele 22 prosent høyere.

Hva slags gevinst Jobs høstet av opsjonene er vanskelig å si - han byttet inn opsjonene mot andre typer aksjer noe senere.

Til toppen