Øker IT-budsjettene

Gullrushet er over for denne gang i IT-bransjen, men det er på ingen måte bråstopp.

I dårligere tider tror vi faktisk at kravene om effektivisering kommer til å skjerpes, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, Anders Lindgren.
I dårligere tider tror vi faktisk at kravene om effektivisering kommer til å skjerpes, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, Anders Lindgren.

Gullrushet er over for denne gang i IT-bransjen, men det er på ingen måte bråstopp.

Mange frykter at finanskrisen skal påvirke IT-investeringene, men en fersk undersøkelse gir et annet bilde.

I undersøkelsen kommer det fram at finanskrisen hittil har liten innvirkning på norske bedrifters IT-budsjetter. Tre av ti IT-sjefer får til og med økt sine budsjetter i 2009. Bare én av ti får mindre penger.

Undersøkelsen er utført av Medialect på vegne av IT-konsulentselskapet Steria blant 100 IT-sjefer i noen av Norges største bedrifter og organisasjoner.

Nær 8 av 10 IT-sjefer synes at toppledelsen har forståelse for IT-avdelingens behov, viser en ny undersøkelse. Like mange mener bedriften deres utnytter informasjonsteknologi på en god måte.

Investeringsviljen kan forklares ved at IT har effektivisering som hovedformål og dermed kan gi bedriften merverdi til tross for utgifter ved nyanskaffelser.

- Jeg tror ikke IT-avdelingen må ta de største kuttene når sparekniven hentes fram. I dårligere tider tror vi faktisk at kravene om effektivisering kommer til å skjerpes, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, Anders Lindgren.

I spørreundersøkelsen svarer hele 76 prosent av norske IT-sjefer at ledelsen besitter stor forståelse for IT-avdelingens utfordringer og behov. 18 prosent svarer at toppledelsen har ganske eller svært liten forståelse.

Ifølge de internasjonale analysebyråene Gartner og Internet World Stats er Norge et av verdens mest teknologimodne land. Internettpenetrasjonen på 87,7 prosent er høyest i verden. Til sammen har landene i Norden et IT-tjenestemarked i størrelsesorden cirka 150 milliarder kroner. Det tilsvarer for eksempel 70 prosent av IT-tjenestemarkedet i Frankrike, der det bor nesten tre ganger så mange mennesker.

Nesten ni av ti IT-sjefer melder om at bedriften deres har en klart utformet IT-strategi, og nesten åtte av ti mener bedriften deres lykkes i å ta ut potensialet som ligger i IT-bruk. Lindgren ser dette i sammenheng med svarene fra en lignende undersøkelse som ble utført tidligere i år.

– Da spurte vi IT-sjefene om deres viktigste forretningsutfordringer i tiden fremover. Hele 82 prosent svarte «Forbedre prosesser og effektivitet». Over halvparten var også svært opptatt av å oppfylle nye krav fra forretningssiden, forteller Anders Lindgren i Steria.

Til toppen