Økokrim fra rek-post til e-post

Økokrim håper de snart skal slippe å taste inn bankenes automatisk genererte hvitvaskingsmeldinger manuelt.

Økokrim håper de snart skal slippe å taste inn bankenes automatisk genererte hvitvaskingsmeldinger manuelt.

Den nye hvitvaskingsloven av 1. januar i år krever at alle norske finansinstitusjoner skal ha et elektronisk system for hvitvasking.

På den andre siden kan ikke Økokrim motta hvitvaskingsmeldinger elektronisk.

Bankene må i dag skrive ut meldingene på papir og sende dem enten som faks eller rekommandert brev til Økokrim. Meldingene blir deretter tastet inn for hånd av Økokrim-ansatte i hvitvaskingsteamets datasystem fra 1994. Økokrim opplyser til digi.no at de mottar rundt to meldinger om dagen.

Nordea og DnB Nor har investert 100 millioner kroner i det lovpålagte elektroniske overvåkingssystemet. Det forventes at det nye systemet kan opptil tidoble tallet på hvitvaskingsmeldinger.

Teamleder Sven Arild Damslora i Økokrim forteller til digi.no at deres datasystem skal oppgraderes.

Økokrim har inngått en avtale med Altinn som har utviklet elektroniske meldingsskjemaer for hvitvasking til bruk i portalen. Skjemaene skal benyttes av alle rapporteringspliktige som finansinstitusjoner, advokater og revisorer.

Damslora antyder at det i september vil pågå et pilotprosjekt mot utvalgte banker, og dersom alt går etter planen skal alt være operativt fra 1. oktober.

Økokrim har siden nyttår mottatt i alt 704 manuelle hvitvaskingsmeldinger.

Til toppen