Økokrim gir Telenor millionbot

Telenor Mobil er ilagt et forelegg fra Økokrim på to millioner kroner og inndragning på åtte millioner for påstått brudd på telelovgivningen.

Telenor Mobil er ilagt et forelegg fra Økokrim på to millioner kroner og inndragning på åtte millioner for påstått brudd på telelovgivningen.

Telenor er ikke enig i at det er begått lovbrudd og vil vurdere nærmere om forelegget skal vedtas.

Forelegget baseres på at det ble gitt markedsstøtte fra Telenor Mobil til Telenor Bedrift som ikke ble offentliggjort eller tilbudt alle andre aktører. Dette skjedde for noen år siden.

På grunn av mangler i det internasjonale prissystemet var det billigere for Telenor Bedrifts konkurrenter å sende samtaler via utlandet enn direkte mellom kunder i Norge, skriver selskapet i en pressemelding.

Telenor anså det som uheldig om Telenor Bedrift skulle sende samtaler via utlandet, og Telenor Bedrift ble derfor delvis kompensert mot ikke å utnytte dette mangelfulle internasjonale prissystemet.

- Vi er ikke enig i at avtalen var i strid med teleloven, blant annet fordi Telenor Bedrifts konkurrenter allerede hadde bedre konkurransevilkår gjennom refiling-praksisen (å sende samtaler mellom norske kunder via utlandet for å få samtaler lavere priset enn de normalt skulle vært, red. anm.) Dessuten mener vi at det ikke foreligger en plikt til å offentliggjøre kriteriene for slik markedsstøtte. Vi mener også at det ikke forelå økonomisk vinning for Telenor som resultat av avtalen, snarere at konsernet i perioden fikk reduserte inntekter som følge av konkurrentenes utnyttelse av et prissystem som nå er endret, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Han påpeker at avtalen ble avsluttet i 2000, og at spørsmålet ikke lenger har noen aktualitet eller noen prinsipiell betydning.

Til toppen