Økokrim planlegger datakrimsenter

Økokrim arbeider med planer om å opprette et nasjonalt kompetansesenter mot datakriminalitet. Idéen er så fersk at Justisdepartementet ennå ikke er informert.

Økokrim arbeider med planer om å opprette et nasjonalt kompetansesenter mot datakriminalitet. Idéen er så fersk at Justisdepartementet ennå ikke er informert.

Økokrim arbeider med å få til et møte med ledelsen i justisdepartementet og riksadvokaten allerede nå i mars, der planene om et nasjonalt kompetansesenter vil bli luftet for første gang.

Assisterende Økokrim-sjef Einar Høgetveit sier til Teknisk Ukeblad at håpet er å få planene innarbeidet i statsbudsjettet for år 2000. Datagruppen i Økokrim består i dag av seks-syv personer, de fleste er politiutdannet og ikke dataeksperter.

Økokrim regner med at opptil 90 prosent av datakriminaliteten aldri blir anmeldt. Ved årsskiftet hadde Økokrim kun tolv saker under etterforskning.

Internett brukt til bedrageri- og svindelvirksomhet, angrep på lagret informasjon, industrispionasje og sabotasje, samt digital kommunikasjon de kriminelle imellom, er noen viktige områder Økokrims datagruppe fokuserer på der datateknologi spiller en sentral rolle.

Et annet er bevissikring: - Det er knapt en økonomisk straffesak i dag som ikke involverer ransaking av datautstyr, sier sjefen for Økokrim Arnstein Gjengedal til Teknisk Ukeblad.

Til toppen