Økokrim rustet for nettverkskriminalitet

De amerikanske myndighetene er bekymret for økonomisk kriminalitet ved hjelp av digitale transaksjoner. Det er førstestatsadvokat i Økokrim, Sverre Lilleng også. - Utvikling av kompetanse på økonomisk kriminalitet i forbindelse med teknologi og datanettverk er et hovedsatsingsområde for oss, sier han.

De amerikanske myndighetene er bekymret for økonomisk kriminalitet ved hjelp av digitale transaksjoner. Det er førstestatsadvokat i Økokrim, Sverre Lilleng også. - Utvikling av kompetanse på økonomisk kriminalitet i forbindelse med teknologi og datanettverk er et hovedsatsingsområde for oss, sier han.

- Personlig er jeg ganske sikker på at kriminell bruk av Internett vil bli et saksområde vi kommer til å se mye av i framtiden, spår Sverre Lilleng.

I følge Lilleng, har Økokrim jobbet med økokrimspørsmål i forbindelse med elektroniske transaksjoner i over to år. Faren for hvitvasking av penger og skatteunndragelse over Internett er høyst reelle, mener Lilleng. - Utvikling av kompetanse på området er en pågående prosess. Jeg håper, og tror, at vi på sikt kan få kompetanse på høyde med utviklingen. Vi har kommet godt i gang, selv om det gjenstår endel, sier Lilleng. Han understreker at man ikke bare snakker om teknologisk kompetanse, men også andre kunnskaper som er viktige i etterforskning.

Per i dag, har Økokrim ansatt fire etterforskere med spesialkompetanse på ny teknologi. Økokrim mener altså de er rustet for å takle og etterforske elektronisk kriminalitet, men de møter allikevel et annet problem. Lovgivningen er ikke oppdatert i forhold til den digitale hverdag.

- Jeg vet myndighetene ser på spørsmål i forbindelse med ny teknologi. Dette er en pågående prosess man jo er oppmerksomme på. Men vi kan bare forholde oss til gjeldende lover, og de er ikke oppdaterte i forhold til teknologien, mener Lilleng, og fortsetter:

- Hvis for eksempel en skatteunndragelse skal være straffbar, må den først oversendes oss for etterforskning. Dersom ingen i skatte- og avgiftssystemet kan håndtere Internett, vil heller ikke politiet motta slike saker til etterforskning, sier Lilleng. Han understreker videre at dette er vanskelige spørsmål å utrede, og han har forståelse for at det vil ta tid å komme fram til noe konkret.

Mange fokuserer på at dagens globale nettverksstruktur er en gavepakke til personer og grupper som ønsker å utnytte teknologien til kriminelle aktiviteter. Men det samme går vel også andre veien? Har ikke politiet nå bedre muligheter til å følge aktivitetene til kriminelle hvis de opererer på Internett?

- Internett reiser endel vanskelige problemstillinger. Alt som skjer i et nettverk kan jo spores. Det er ikke dermed sagt at vi uten videre kan bruke slike etterforskningsmetoder, og dette er også under behandling i Justisdepartementet. Europarådet har kommet med anbefalinger i forbindelse med etterforskningsmetoder, også innen datakriminalitetsområdet, og per i dag oppfyller ikke Norge disse anbefalingene. Dette må det altså sees nærmere på framover, sier Lilleng. Han ønsker derimot ikke å kritisere myndighetene på noen som helst måte, og viser til at myndighetene jobber med disse spørsmålene.

Til toppen