Økokrim sliter med gammel IT

Økokrim bekjemper hvitvasking av penger med faks og et gammelt IT-system.

Økokrim bekjemper hvitvasking av penger med faks og et gammelt IT-system.

Nordea og DnB Nor har investert 100 millioner kroner i lovpålagt elektronisk overvåkingssystem. Det forventes at det nye systemet kan opptil tidoble antall hvitvaskingmeldinger.

Økokrim kan dermed risikere å motta årlig flere tusen hvitvaskingsmeldinger for norske banker, skriver Dagens Næringsliv.

Men dette kan by på utfordringer ettersom Økokrim ikke kan motta hvitvaskingsmeldinger elektronisk. Bankene må skrive ut meldingene på papir og sende dem enten som faks eller rekommandert brev til Økokrim. Meldingene blir deretter skrevet inn av Økokrim-ansatte i hvitvaskingsteamets datasystem fra 1994.

Denne prosessen har gitt store forsinkelser. Ifølge Dagens Næringsliv ble den største hvitvaskingsmeldingen som kom inn til Økokrim i 2003 lagt til side. Transaksjonen på 160 millioner kroner ble lagt til side, og ikke åpnet før over ett år senere. Transaksjonen gjaldt pyramideskandalen T5PC.

Økokrim har lagret opplysningene i Lotus Notes som har begrenset analysekapasitet. Datasystemet kan ikke sammenstille opplysninger om mistenkelige transaksjoner.

Eksperter omtaler Lotus Notes som uegnet til å analysere transaksjonsopplysninger og lite rasjonelt og effektivt. Lotus Notes fungerer mer som et oppbevaringssted for ustrukturert data.

Teamleder Else Lund i Økokrim sier til DN at Økokrim i løpet av høsten håper å bli i stand til å motta hvitvaskingsmeldinger elektronisk.

Til toppen