Økokrim tester programvare fra Vogon

Tom Sjølie i den norske avdelingen av det britiske dataetterforskningsselskapet opplever kraftig vekst.

Tom Sjølie i den norske avdelingen av det britiske dataetterforskningsselskapet opplever kraftig vekst.

Vogon er et internasjonalt selskap av britisk opprinnelse som i snart 20 år har drevet med datakonstruksjon, datakonvertering og dataetterforskning. Vogon Norge ble etablert for ett år siden for å betjene alle de nordiske landene. Tom Sjølie ble hentet fra den norske konkurrenten Ibas for å lede den nordiske satsningen.

Sjølie har nylig levert spesialprogramvare for testing hos Økokrim. Han regner med kraftig vekst framover, og peker på at særlig i Norge er bedriftene så langt bare er i startgropen når det gjelder å sikre seg mot datakrim.

– Vogons kunder omfatter politi, domsmyndigheter, advokater og skattemyndigheter over hele Europa, Nord Amerika og Asia.

Nylig ble nok en erfaren ekspert fra Ibas, Thorbjørn Ellefsen, rekruttert til Vogon Norge.

Til toppen