Økokrim vil fjerne NetComs uregistrerte kontantkort

NetComs kontantkort der brukerne er ukjente er ifølge Økokrim i strid med konsesjonsavtalen til NetCom og derfor ulovlige. I mobilselskapet er en uenig og sier selskapet har adgang til ikke å registrere kunden.

NetComs kontantkort der brukerne er ukjente er ifølge Økokrim i strid med konsesjonsavtalen til NetCom og derfor ulovlige. I mobilselskapet er en uenig og sier selskapet har adgang til ikke å registrere kunden.

Økokrim mener at siden NetCom ikke krever at alle kontantkortkunder skal registreres bryter dette med konsesjonen som ligger til grunn for NetComs tjeneste. Når kundene ikke registreres betyr det at en enten registrerer seg som "Mikke Mus" eller "Elvis", eller ikke registrerer seg i hele tatt. Uregistrerte kontantkort kan ikke spores, i og med at pinkode og telefonnummer ligger i startpakken.

Økokrim har klaget NetCom inn for Justisdepartementet og Samferdselsdepartementet, og behandles ifølge Dagsrevyen nå av Riksadvokaten.

- Det er klart at regelverkets intensjon er at teletilbyderne skal kjenne identiteten på abonnentene sine, og dette er ikke tilfelle her, sier førstestatsadvokat i Økokrim, Inger Marie Sunde til NRK. Hun sier mange kriminelle bruker NetCom, nettopp fordi de kan være anonyme.

Informasjonssjef i NetCom, Guri Wormdahl sier NetCom ikke bryter konsesjonen. - Vi har adgang til ikke å registrere våre kontantkunder. Vi ønsker selvfølgelig at alle vår kontantkunder skal være registrert, men noen velger altså ikke å være det, sier Wormdahl.

Mobilkonkurrent Telenor Mobil krever registrering av alle kontantkortkunder før nummeret blir aktivert.

Til toppen