Økokrims usmakelige korstog for selvsensur

Økokrim har bøtelagt Tele 2 for distribusjon av barneporno via nyhetsgrupper. Barneporno er ille. Å opphøye distributøren Tele 2 til ansvarlig for innholdet, er likevel feil.

I Internettets tidlige år var det så stort fokus på de mørkere sidene av nettet at vi som jobbet seriøst med det nesten ikke turde å fortelle det til familie og venner, av frykt for å bli tatt for å være pedofile narkomane nazister med hjemmelagde bomber som hobby. I dag måles antallet nettvante nordmenn i millioner, og erkjennelsen av at denne oppfatningen var litt overdrevet har sivet inn i bevisstheten til en overveiende majoritet av befolkningen.


Men noen nekter å gi seg, og kommer fremdeles med medievennlige utspill som skal bygge opp under "FUT"-faktoren (FUT = Frykt, Usikkerhet og Tvil, en anerkjent trebokstavers innen den IT-orienterte markedsføringsnæringa).

Derfor kan det være på tide å gjenta et par banaliteter;

Ingen straffeforfølger Color Line, til tross for at rederiet uten skygge av tvil frakter narkotika inn i landet. Ingen angriper Oslo Sporveier, til tross for at alvorlige voldsepisoder kan finne sted på deres områder. Ingen anklager Løvenskiold for usedelighet fordi for at det oppholder seg praktiserende blottere i skogene de eier rundt Sognsvann.

Det er ikke naturlig å lage et spesielt regelsett som kun gjelder for "grunneiere" i det virtuelle rom. Det er ikke rimelig å kreve befrakterens inspeksjon av alle "varer" som fraktes over en gitt operatørs linjer, like lite som det er rimelig å gjøre dette innenfor fysisk varetransport. Heller ikke ville det oppfattes som rimelig om politiet over lengre registrerte at det ble begått ulovligheter, for eksempel i skogene rundt Sognsvann, uten å gripe inn, for til slutt å bøtelegge skogeieren.

Debatten om ansvar for distribusjon av innhold på Internett vekkes stadig til live av et stedig Økokrim, som har latt det gå sport i forsøket på å rive ned alminnelige rettsprinsipper og rettsforståelse. Håpet synes å våre etablering av nye strengere standarder for selvsensur i alle ledd i verdikjedene. Å bruke barneporno som brekkstang er en garantert vinner, om enn meget usmakelig.

På den måten fyrer etaten opp under det som måtte være igjen av frykt, usikkerhet og manglende kunnskaper om hva Internett er og hvordan det blir brukt.

Les mer om: