Økonomi er et spill der alle kan vinne

HP-sjef Carly Fiorina mener det globale økonomiske spillet kan gavne alle, forutsatt at alle deltar.

HP-sjef Carly Fiorina mener det globale økonomiske spillet kan gavne alle, forutsatt at alle deltar.

Sjefen for Hewlett-Packard, Carly Fiorina, var eneste kvinne som innledet ved åpningen av Forum-diskusjonene på telekommessen ITU Telecom World 2003 i Genève i dag. Hun har også den av de åtte innlederne som fikk mest applaus. Forum-diskusjonene i år har til hensikt å få fram ideer om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi kan gjøre utviklingslandene til ledende krefter for å bringe nytt liv i verdensøkonomien. Det er med andre ord ikke snakk om almisser eller gammeldags "u-hjelp", men om å få mange ulike krefter – myndigheter, næringsliv, institusjoner, gründere – til å trekke sammen til felles beste. IKT skal skap vekst for alle, ved å satse på de som har mye å ta igjen. Fiorina brakte nye innfall til denne debatten, som også preger mye av det som ellers skjer på Telecom-arrangementet.

– Jeg har studert økonomisk historie, og jeg har studert spillteori anvendt på økonomisk utvikling. Jeg vet at tidspunktene der verden gjør de raskeste framskritt, er der ny teknologi oppmuntrer til gjensidig berikende samspill i nye former. Vi har sett det med hjulet, med bilen, med flyet og med Internett: Ny teknologi kan få alle til å gjøre framskritt sammen, på betingelse av at alle gjør sin del av jobben.

Fiorina mener verden befinner seg på et slikt tidspunkt i dag. Det er ikke lenger snakk om "hype", altså en urealistisk stemningsbølge, men om tilgjengelige mål.

– Utfordringen i dag er ikke teknologien. Den dreier seg om ledelse. Dersom alle gjør sitt vil økonomien gå framover. Det er ledelse som vil avgjøre hvor vi står om ti år. Vi kan enten ha realisert mulighetene som tegnet seg, eller fortelle triste historier om hva som kunne ha skjedd.

Fiorina innledet etter at Forum-sjef Reza Jafari, til daglig toppleder for Omega Partners, hadde minnet om hvor sterkt telekomledere har sviktet de siste fire årene, ikke bare gjennom WorldCom og andre konkurser, men også gjennom gigantomane og til dels urealiserte fusjoner i næringslivet, paret med grådige UMTS-lotterier fra myndighetenes side. Nye forretningsmodeller er påkrevet, kanskje først og fremst for å gjenreise tillit og samarbeid, er en annen gjenganger i debattene på Telecom. Derfor var Fiorinas advarsel ganske klar til alle. En boble har sprukket. Tiden er ikke inne til å lage nye bobler, men til seriøst å organisere, næringsliv og myndigheter i fellesskap, det som må til for en ny og fruktbar giv.

– Vi trenger målrettet investering fra myndighetene, og fokusert fornyelse fra bransjen. Svikter dette, vil samtalene om ti år dreie seg nettopp om hva vi kunne ha oppnådd.

I Fiorinas verden er vekst nært knyttet til spillet, det vil si til konkurransen. Det spesielle ved dagens situasjon, er at spillet kan la alle vinne.

– Konkurranse driver den globale økonomien. Land som trekker seg fra konkurransen, skader ikke bare seg selv. De skader den globale veksten også. Proteksjonisme er kortsiktig. På lang sikt må det investeres i konkurransekraft.

Derfor er ITUs rolle, ifølge Fiorina, å sørge for at innen IKT, gjør hver nasjon det det trenger for å bli konkurransedyktig.

– Det er tre viktige områder der myndigheter må satse: utdanning, forskning og lovverk. Utviklingsland som satser på dette, gjør framskritt.

Fiorina understreket dette poenget med å sammenlikne den vedvarende analfabetismen i Midtøsten med framgangen i India. Hun advarte mot at land som i dag er rike, undervurderer behovet for å satse på utdanning.

– De fleste delstatene i USA gjennomfører nå kutt i skolevesenet. Offentlige bevilgninger til forskning skjæres også drastisk ned. Dette vil ikke bare koste USA dyrt. Det vil ramme hele verden.

Globale selskaper har klart definerte oppgaver i spillet der alle kan vinne.

– Det er enkel regning. Hewlett-Packard har en årsomsetning på 73 milliarder dollar fordelt på 76 land. Mindre enn ti prosent av verdens befolkning har råd til å kjøpe noe av det vi lager. Vår videre vekst er avhengig av å nå de nitti prosentene. På lang sikt er det i vår interesse å folk til skolene og la dem tjene mer penger.

Globale selskaper skal ikke bare bidra med penger, men også med menneskelig kapital, mener HP-sjefen.

– I HP utplasserer vi noen av våre beste folk i lokalsamfunn i land som India, Brasil og Sør-Afrika. De arbeider direkte med lokale krefter i samfunn og næringsliv. Vi kaller det "e-omfatning" ("e-inclusion"). I India dreier det seg ikke bare om å føre mobile løsninger fram til landsbyene. Det handler også om å lære opp folk til å bruke dem. Fra et forretningsstandpunkt er det ganske smart.

Fiorina mener at alle prosesser utvikler seg mot å være digitale, mobile og virtuelle, og at denne teknologiske fornyelsen er svært løfterik.

– Før i tiden dreide fotografi seg om en fysisk og kjemisk prosess. I dag er bilder digitale, mobile og virtuelle. De er innhold som deles i et nettverk. Bare i siste instans skrives de ut til noe å ta og holde i. Alle prosesser vil følge dette mønsteret.

Dette stiller store krav til forenkling. Selv i et samfunn som USA, med daglig omgang med avansert teknologi, sier brukere at mobile apparater er for kompliserte.

– Det må bli mye enklere å bruke teknologi. Det er betingelsen for at folk skal forstå og ha råd til å interessere seg for nye produkter. Teknologien vil tre mer i bakgrunnen, mens informasjon trer mer i forgrunnen. Utfordringene vil ikke ligge i prosessering og båndbredde, men i tilgang til informasjon og beskyttelse av innhold. Standardiseringsprosessen vil i stadig større grad dreie seg om forbindelser og samspill, ikke om kostnader og varer.

Og som avslutning valgte HP-sjefen disse ord:

– Ja, jeg tror virkelig at alt er mulig.

Til toppen