- Økonomisk krise hvis Windows 98 forsinkes

26 IT-selskaper advarer om alvorlige virkninger for USAs økonomi dersom justisdepartementet forsinker Windows 98. Påstanden har ført til åpen krangel mellom republikanske senatorer. Ledende økonomer avviser advarselen som "utrolig".

26 IT-selskaper advarer om alvorlige virkninger for USAs økonomi dersom justisdepartementet forsinker Windows 98. Påstanden har ført til åpen krangel mellom republikanske senatorer. Ledende økonomer avviser advarselen som "utrolig".

Brevet ble offentliggjort av Microsoft selv, torsdag kveld amerikansk tid. Det er stilet til etterforsker Joe Klein i USAs justisdepartement, og er underskrevet av ledende PC-leverandører, brikkeleverandører, service- og supportselskaper spesialisert på Windows NT, PC-detaljister, programvarehus og leverandører av periferutstyr.

26 selskaper har undertegnet brevet: Advanced Micro Devices, Boutique, CDW Computer Centers, ChiliSoft, Compaq Computer, ComponentSource, CompUSA, Computer City, Dell Computer, Elsinore Technologies, GT Interactive Services, Hewlett-Packard Co., Insight Enterprises, Intel, Macromedia, Merisel, Micron Electronics, OfficeMax, Packard Bell NEC, Sax Software, Sheridan Software Systems, Software and Technology, Sony Electronics, Symantec, Vanstar og Visio.

Blant det som ikke er med på brevet kan nevnes Apple, Gateway og IBM, samt den tradisjonelle blokken av Microsoft-fiender som Sun og Oracle.

Brevet har skjerpet motsetninger mellom republikanske senatorer. Microsoft-motstander Orrin Hatch fra Utah (der Novell holder til) anklaget Microsoft for å ta kontakt med potensielle vitner i en rettslig prosess i den hensikt å få dem til å uttale seg mot følgene av mulige handlinger for å forsvare loven. Slade Gorton fra delstaten Washington (der Microsoft holder til), har i krasse ordelag fordømt antydningene fra formannen i senatets juridiske komite om at 26 IT-industriledere ikke skulle kunne gjøre bruk av sin grunnlovfestede ytringsfrihet.

Microsoft har fulgt opp brevet fra de 26 med et eget brev til analytikere, programvarehus og andre partnere, skriver Wall Street Journal. Poenget i dette brevet er det samme: PC-industrien med omkringliggende herligheter vil lide ved en eventuell forsinkelse av Windows 98.

Associated Press har fulgt opp brevet fra de 26 med en ringerunde til ledende amerikanske økonomer for å få synspunkter på hovedpåstanden. Svaret er at det er "utrolig" å hevde at USAs økonomi vil ta skade. Brevet fra de 26 tolkes heller som et tegn på Microsofts innflytelse i bransjen. Programvareforeningen SPA (Software Publishers Association) advarer også mot overdrevne påstander i brevet.

En analytiker anslår et eventuelt tap til 15 milliarder dollar i omsetning av datamaskiner, programvare og tjenester. Han sier det er usikkert om dette er virkelige tap, eller bare en forskyvning i tid. De som har mest å frykte er de som selger PC-er til forbrukere, og produsenter av USB-utstyr. (USB - universal serial bus - betegner en ny og enkel måte å tilkople periferutstyr til PC-er. USB støttes spesielt i Windows 98.) I brevet fra de 26 hevdes også skade på bedriftsmarkedet. Dette strider mot tidligere uttalelser fra Microsoft, der Windows 98 posisjoneres eksplisitt mot forbrukermarkedet.

Computer Reseller News har snakket nærmere med en av de 26, Jay Amato i Vanstar, et firma som lever av å installere nettverk med Windows NT. Han leder an i en egen pro-Microsoft-kampanje på grasrot-nivå, og er spesielt bekymret for hva slags følger en forsinkelse av Windows 98 kan få for Windows NT 5.0.

Ledere for IT-selskaper som ikke er blant de 26, og som heller ikke har markert seg i striden mellom Microsoft og "de andre", er intervjuet av ZDNet. Flere av disse minnes vanskelighetene de fikk da Microsoft greide å forsinke Windows 95 uten offentlig innblanding overhodet, og gir et samlet inntrykk av at en forsinkelse av Windows 98 ikke vil gi tilsvarende problemer. Årsaken er at Windows 98 ikke på langt nær utgjør samme teknologiske sprang i forhold til Windows 95 som Windows 95 i forhold til Windows 3.1.

Det er stilt spørsmål ved om alle de 26 underskriftene på brevet er like frivillige. Washington Post siterer anonyme kilder i justisdepartementet som hevder at ledere i IT-bransjen har klaget om utilbørlig press fra Microsoft for å få dem til å underskrive. Til Newsbytes sier SPA-formann Ken Wasch at få i databransjen har råd til å krangle med Microsoft, og at når Microsoft ringer for å be om et brev, vil det være svært vanskelig for dem å la være.

TechWeb har intervjuet den samme Wasch om hva som egentlig skjer med en eventuell koordinering mellom justisdepartementet og tretten delstater som lenge har varslet søksmål mot Microsoft. Wasch hevder at det er uenigheter delstaten i mellom om hva de egentlig er ute etter, og at det også er et klart skille mellom delstatene og departementet. Andre kilder sier de forventer at delstatene vil la departementet gå foran, men holde en beredskap dersom departementet ikke går hardt nok ut.

Det pekes ellers på at delstatenes søksmål kan ha politiske overtoner. I minst åtte av de tretten delstatene skal innehaveren av vervet Attorney General (den øverste juridiske myndigheten) ha ambisjoner om å stille til guvernørvalg seinere i år. Et høyt profilert søksmål mot Microsoft betraktes som et godt springbrett foran en valgkamp.

Ifølge Newsbytes kan de første søksmålene fra delstater mot Microsoft være klare i løpet av et par uker.

Flere amerikanske medier forteller at Microsoft vil avholde en pressekonferanse i New York tirsdag 5. mai med blant andre toppsjef Eckhard Pfeiffer i Compaq og Bill Gates. Pressekonferansen vil ha preg av å være et støttearrangement for Windows 98.

Til toppen