Økonomisystemer: Bedre å leie enn å eie

Ikke engang høyteknologiselskaper gidder å bruke egne ressurser på økonomisystemer, når de kan leie applikasjonstjenester fra Oracle.

Ikke engang høyteknologiselskaper gidder å bruke egne ressurser på økonomisystemer, når de kan leie applikasjonstjenester fra Oracle.

Det høres så enkelt ut. "Alt du trenger er en servicekontrakt og en telefonlinje" heter det i reklamen på Oracles nettsted. I praksis trenger du en PC - eller tilsvarende - som kan kjøre en nettleser med Java, og en Internett-forbindelse.

Poenget er at du kjører økonomisystemet fra nettleseren, og overlater drift av både applikasjon og maskinvare til Oracle. Du sørger for at PC-en fungerer og at nettforbindelsen er oppe. Oracle tar seg av resten. Du trenger ikke å bekymre deg om tjeneren, du trenger ikke belemre personalet med ytterligere driftsansvar, og ingen trenger å erverve seg ekspertise i Oracle. Skulle du vokse raskere enn beregnet, er det Oracle som sørger for skaleringen. Og på kjøpet - eller leien - får du en garanti om at alt er år 2000 kompatibelt. Leien beregnes etter en enkel bruksmodell, og utgjør et fast månedlig beløp.

I USA er Oracle kommet forbi pilotkundestadiet i sin virksomhet som applikasjonstilbyder - ASP eller application service provider. Tilbydervirksomheten er døpt Business Online. De første tolv kommersielle kontraktene er undertegnet. Ifølge Harald Løvvik i Oracle Norge, kommer de første europeiske kundene til høsten.

- Det rulles ut først i England, så kommer resten av Europa fortløpende. Her hjemme pågår det også samtaler, men det er for tidlig å være konkret om hvem dette er nå, sier Løvvik til digi.no.

- Oracle regner med at hele 50 prosent av selskapets omsetning i 2003 vil komme fra ASP, legger han til.

Opplegget innebærer tilgang til applikasjoner og databaser, beskyttet av et virtuelt privat nett og en brannmur, og besørget av høy båndbredde. Det omfatter oppgradering av programvare, og gratis vedlikehold.

Blant de tolv første kundene i USA er lagringsleverandøren ConvergeNet i Silicon Valley og det lille men raskt voksende telekomselskapet LDMI Telecommunications i Detroit. Begge kan betegnes som høyteknologiselskaper. De lever av å selge avansert utstyr og tjenester til andre, og finner det lønnsomt å slippe å besørge sine egne økonomisystemer. I stedet for å gå den slagne landevei med egne tjenere og driftspersonell, leier de økonomisystem og kundhåndteringssystem av Oracle.

Opplegget for ConvergeNet er i uke åtte av en implementeringsfase beregnet til tolv uker. Selskapet sikter på å leie nærmest alt Oracle har av økonomi- og e-handelsapplikasjoner. Deres interne datautstyr begrenser seg til det de trenger for å kjøre nettlesere, tekstbehandling og produktutvikling. Kundebehandling, produksjonsstyring, kjøp og salg til leverandører og kunder går gjennom Oracles applikasjonstjeneste. Selskapet sier det sparer penger og kommer raskere i gang. Å implementere alt på egen hånd hadde tatt fra ni til tolv måneder.

En av erfaringene til den lokale telekomtilbyderen LDMI er at ved å legge ut alt som har med intern økonomi til Oracle, kunne de konsentrere sine egne IT-ressurser til å utvikle og installere et eget faktureringssystem som arbeider i lag med tjenestene levert av Oracle. Faktureringssystemet regnes som et av selskapets viktigste suksessfaktorer. Det gir LDMIs kunder detaljerte oversikter over telekostnadene deres, og gir et grunnlag for ytterligere kostnadsreduksjoner. Rimelige teletjenester er LDMIs viktigste argument for å kapre markedsandeler.

Markedet for applikasjonstjenester er ennå i sin spede begynnelse. Men applikasjonstjenester er noe alle snakker om og mange - blant dem SAP og Microsoft - som satser på. IDC beregner det globale markedet i år til 150 millioner dollar, voksende til to milliarder dollar innen 2003.

Tips til regnskapsbyråer: Tenk fort på hvordan dere skal tilby tjenester over web!

Til toppen