Økt lønnsomhet i Oracle

Lisensmodellen blomstrer, også under omleggingen til nettskyen.

Oracles tall for de siste kvartalene tyder på at tiden er moden for en overgang til nettskyen. Bildet viser Oracles hovedkvarter i Redwood, California, i mars i år.
Oracles tall for de siste kvartalene tyder på at tiden er moden for en overgang til nettskyen. Bildet viser Oracles hovedkvarter i Redwood, California, i mars i år. (Bilde: Justin Sullivan/Getty Images / All Over Press)

Lisensmodellen blomstrer, også under omleggingen til nettskyen.

Oracle framskyndet publiseringen av sine tall for fjerde kvartal i regnskapsåret ut mai, og offentliggjorde dem i går kveld i stedet for å vente til torsdag som opprinnelig varslet. Onde tunger vil ha det til at Oracle-sjef Larry Ellison ville unngå at Microsoft Surface fikk for mye oppmerksomhet.

Tallene oppfattes som svært gode: Resultat og resultat per aksje var godt i overkant av det analytikerne hadde ventet (se for eksempel Bloomberg).

Sammenliknet med samme kvartal i fjor økte omsetningen med 1 prosent, til 10,9 milliarder dollar. Salget av nye programvarelisenser økte med 7 prosent til 3,98 milliarder dollar, mens oppdateringer og programvaresupport økte med 5 prosent til 4,15 milliarder dollar.

For et år siden sto programvare for 71 prosent av Oracles omsetning. Nå er andelen økt til 75 prosent. Omsetningen av maskinvare falt med 16 prosent til 977 millioner dollar, mens support falt med 11 prosent til 1,58 milliarder dollar.

Tallene som er offentliggjort, gir ikke direkte innsyn i hvordan driftsresultatet fordeler seg på henholdsvis programvare og maskinvare. Men det som knyttes direkte til henholdsvis programvare og maskinvare i oversikten over driftsutgifter, gir ikke grunn til å tro at Oracle har greid å gjøre maskinvaresatsingen mer lønnsom: Mens de samlede maskinvareinntektene minker med 14 prosent, faller driftsutgiftene knyttet til maskinvare med 12 prosent.

Gjennom hele regnskapsåret 2010–2011, og i første kvartal av regnskapsåret 2011–2012, opprettholdt Oracle tosifret vekst i omsetningen av nye programvarelisenser. I andre kvartal 2011–2012 falt vekstraten til 2 prosent. De to siste kvartalene er vekstraten 7 prosent, tilsvarende gjennomsnittet for året som helhet.

Vekstraten innen oppdatering og support av programvare falt også til under 10 prosent i andre kvartal, nærmere bestemt 9 prosent, og har siden fortsatt å falle, til 8 prosent i tredje, og 5 prosent i fjerde kvartal.

Disse observasjonene tyder på at tiden er moden for den varslede overgangen til nettskyen.

Under presentasjonen skrøt Ellison av at Oracle i fjerde kvartal vant tre store nettskyavtaler i konkurranse med Workday. Han fortalte om salg av en avansert maskinvareløsning til Facebook.

Til toppen