Økt lønnsomhet i Telecomputing

Omsetningen faller, men bunnlinjen gjør et byks.

Økt lønnsomhet i Telecomputing

Omsetningen faller, men bunnlinjen gjør et byks.

Fra tredje kvartal i fjor til tredje kvartal falt omsetningen til Telecomputing med 3,5 prosent til 212,3 millioner kroner. Reduserte kostnader førte til at driftsresultatet (EBITA: etter avskrivninger, før amortiseringer) økte med 25,4 prosent til 20,1 millioner kroner. Nettoresultatet før skatt gjorde et byks på 45,0 prosent til 171, millioner kroner.

En vesentlig faktor i kostnadsreduksjon, i tillegg til en nedbemanning, er at omsetningssvikten i stor grad gjelder produkter med lave marginer, altså maskin- og programvare.

Selskapets regnskap er fordel på tre forretningsområder: IT-drift i Norge, IT-drift i Sverige, og Kentor IT Solutions som omfatter IT-løsninger i både Norge og Sverige (det er her maskin- og programvare kommer inn),

  • IT-drift i Norge sto omtrent på stedet hvil, det vil si 113,6 millioner kroner i omsetning og et resultat før finansposter (EBIT) på 17,8 millioner kroner (av en samlet EBIT for hele konsernet på 18,2 milliarder kroner).
  • IT-drift i Sverige stor for en omsetning på 56,3 millioner kroner, ned 4,1 prosent fra samme kvartal i fjor. Enheten er ikke lønnsom: Den leverte en EBIT på minus 0,2 millioner kroner.
  • Kentor opplevde en omsetningssvikt på 10,3 prosent til 42,5 millioner kroner, og er så vidt lønnsom med en EBIT på 0,7 millioner kroner.

Om fremtiden sier Telecomputing: «Det generelle økonomiske klima er fremdeles usikkert, og markedet for IT-tjenester har svekket seg betydelig det siste året. Dette forventes å fortsette fremover, spesielt for konsulenttjenester.»

De legger til: «Selv om vi forventer at inntektene skal forbli stabile, antar vi at perioden med bedrede økonomiske utsikter også vil gi reduserte vekstrater i forhold til tidligere års nivåer. Som en følge av svakere marked, vil Telecomputing benytte muligheten til å konsolidere virksomheten, bli mer kostnadseffektive og maksimere profitt og kontantstrøm på kort sikt.»

    Les også:

Til toppen