Økt lønnsomhet i Telenor

Det skyldes ikke driften.

Økt lønnsomhet i Telenor
Telenors suksess i Bangladesh, trass hard konkurranse og nervepirrende regulering, burde kunne gjentas i India? Jon Fredrik Baksaas tenker fortsatt over saken. Bilde: Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images / All Over Press

Telenor har offentliggjort sine tall for tredje kvartal.

Sammenliknet med samme kvartal i fjor vokser omsetningen med 2,5 prosent til 25,3 milliarder kroner. Driftsresultatet før avskrivninger, verdiforringelse og amortisering (EBITDA), har samme utvikling, opp 2,5 prosent, til 8,53 milliarder kroner.

Likevel øker driftsresultatet etter avskrivninger med 13 prosent til 5,10 milliarder kroner, mens nettoresultat etter skatt øker med 39,4 prosent til 4,05 milliarder kroner.

Det skyldes i hovedsak en heldig utvikling i to poster: Nedskrivning og amortisering er redusert med 9,7 prosent til 3,43 milliarder kroner. Det letter regnskapet med 369 millioner kroner. Enda viktigere er andelen av nettoinntekt fra samarbeidende selskaper: Denne posten øker med 86,9 prosent til 1,09 milliarder kroner, det vil si med 509 millioner kroner. Den økte eierandelen i Vimpelcom forklarer mye av dette.

Utslaget for nettoresultatet før skatt, er at den øker med 19,8 prosent til 5,61 milliarder kroner, det vil si med 928 millioner kroner.

I sin presentasjon av kvartalstallene legger Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas vekt på den nye 4G-tjenesten i Norge. Han viser til store utfordringer i Bangladesh og Ungarn: Bangladesh på grunn av intens konkurranse og «utfordrende offentlig regelverk»; Ungarn på grunn av «det omstridte regimet med dobbel beskatning» og «andre regulatoriske utfordringer».

Mobil data vokser spesielt mye i Serbia, Sverige og Thailand: Her selges det stadig flere smartmobiler og det er økende etterspørsel etter datatjenester. Telenors driftsselskap i Thailand, DTAC har vunnet fram i en auksjon av 3G-lisenser.

Om India sier Baksaas:

– Vi har levert en søknad om deltakelse i den kommende lisensauksjonen. Mange nøkkelproblemer må løses før vi tar en endelig beslutning om å være med. Imens går omstruktureringen av vår indiske virksomhet etter planen.

Norge
I Norge økte Telenor sin omsetning med 2,3 prosent til 6,44 milliarder kroner. Mobilvirksomheten står for over 54 prosent av den totale omsetningen, og øker med 6,6 prosent til 3,48 milliarder kroner. Inntektene fra fasttelefoni, internett, tv, data med mer faller med 2,4 prosent til 2,96 milliarder kroner. Telefoni og data faller med henholdsvis 11 prosent og 6 prosent, mens internett og tv øker.

Avskrivninger i åretes tredje kvartal er redusert med 126 millioner kroner sammenliknet med i fjor, slik at driftsresultatet øker med 20 prosent til 2,21 milliarder kroner.

Innen mobil er tallet på abonnementer økt med 2,7 prosent til 3,18 millioner. Gjennomsnittsomsetningen per abonnement per måned er økt med 2,3 prosent til 306 kroner, slik at den er tilbake på nivået i annet halvår 2010.

India og Bangladesh
Telenors problemer i India synes godt i regnskapet. Virksomheten i fire lisensområder («sirkler») er nedskalert, og omsetningen i de øvrig ni er redusert med 6 prosent. Tallet på abonnenter er redusert med 4,6 millioner til 29,1 millioner. Siden virksomheten går med underskudd, er utslaget positivt for driftsresultatet: Sammenliknet med tredje kvartal i fjor er underskuddet halvert, fra 1,08 milliarder kroner til 536 millioner.

Den gjennomsnittlige omsetningen per abonnement per måned var 12 kroner gjennom hele 2011. Den er nå redusert til 9 kroner. Sammenlikn med Bangladesh, der Telenor klager over konkurransen, men der Grameenphone har 41 millioner abonnenter som i snitt bidrar med en 14 kroner i omsetning per måned, og der virksomheten står for et driftsresultat på 590 millioner kroner av en samlet omsetning på 1,66 milliarder kroner.

Den sekvensielle oppstillingen av regnskapet viser klart hvordan veksten i India er stanset: Omsetningen var 936 millioner kroner i fjerde kvartal i fjor, 1,01 milliarder kroner i første kvartal i år, 1,03 milliarder i andre kvartal, og nå altså 863 millioner kroner i tredje.

Selv om Telenor betrakter markedet i Bangladesh som utfordrende, er det klart at drømmen om å gjenta suksessen med Grameenphone i det minst like krevende markedet i India veier tungt når Baksaas skal ta sin endelige avgjørelse om å søke lisenser i India. Lisensene som Telenor driver etter i dag, utløper 18. januar 2013.

Telenor og Unitech – den indiske partneren som er innblandet i korrupsjonsskandalen rundt lisenstildelingen i 2009 – ble 10. oktober enige om at Telenor overtar full kontroll over fellesselskapet Uninor. Telenor vil overføre hele Uninors forretning til et nytt driftsselskap dersom de bestemmer seg for å søke nye lisenser.

Les mer om: