Økt nettbruk gir økte sikkerhetsproblemer i Storbritannia

Ifølge en fersk rapport øker hyppigheten av sikkerhetshull samtidig som over halvparten av britiske selskaper mangler brannmurer.

Ifølge en fersk rapport øker hyppigheten av sikkerhetshull samtidig som over halvparten av britiske selskaper mangler brannmurer.

IFF Research har undersøkt hvordan Internett påvirker større britiske bedrifter, offentlige etater, organisasjoner og selskaper. Resultatene ble presentert på UK Network 97 i Birmingham denne uken. Undersøkelsen ble gjennomført i april/mai i år, og er basert på 1000 svar fra de IT-ansvarlige i selskapene. Undersøkelsen hevdes å være den største og mest troverdige i sitt slag og brukes som et barometer for nettverkstrender i Storbritennia.

Ifølge undersøkelsen har nå tre fjerdedeler av britiske selskaper tilgang til Internett, og halvparten har sine egne hjemmesider. Forrige gang denne undersøkelsen ble utført, i oktober 1996, hadde 27 prosent tatt i bruk intranettløsninger. Dette tallet har nå økt til 60 prosent. I tillegg svarer 32 prosent at de planlegger å intallere intranettløsninger innen ett år.

Blant de organisasjoner som allerede har et intranett, viser undersøkelsen at disse får økte sikkerhetsproblemer og hull i sikkerhetssystemene. 16 prosent oppgir nå at de har hatt alvorlige problemer med virus som stammer fra nettet. Dette er en tredobling fra forrige undersøkelse, da bare seks prosent oppga det samme. Det fremgår også at jo større organisasjonen er, jo større er truslene. Deler man organisasjonene opp i store og små, har 19 prosent av de store opplevd alvorlige sikkerhetstrusler. Systemkrasj som stammer fra nedlastbare java-applets, virus og infisert programvare har doblet seg siden oktober. Ti prosent oppgir nå dette som årsaken.

Blant dem som har etablert brannmurer, har ni prosent oppdaget sikkerhetshull det siste året, og fire prosent har opplevd flere enn tre hull på et år. Dette indikerer at ca. en av ti brannmurer brytes i alle fall en gang pr. år.

Når så bare 42 prosent av britene oppgir at deres organisasjon er beskyttet av brannmurer, viser dette at over halvparten av de undersøkte er sårbare og ubeskyttet overfor trusler via nettet.

Selv om både tilgang og bruk av nettet øker, er britene er fortsatt skeptiske til handel over nett. 25 prosent av de undersøkte har åpnet for bestilling over nett, mens bare seks prosent har åpnet for betaling over nettet. Unyttig bruk av tid til surfing på nettet er et økende problem, også i Storbritannia. Hele 16 prosent ser nå på dette som et problem som påvirker organisajonen deres alvorlig.

Til toppen