Økt skatt på firmamobil og -bredbånd

Regjeringen øker skatten på dem som får mobil, bredbånd og telefon betalt av arbeidsgiver.

Regjeringen øker skatten på dem som får mobil, bredbånd og telefon betalt av arbeidsgiver.

Skatt på bredbånd, mobil og telefoni betalt av arbeidsgiver standardiseres, og økes med flere hundre millioner kroner.

Den nye regjeringen lar dette forslaget stå fra utkastet til statsbudsjett fra Bondevik II-regjeringen. Det betyr at reglene standardiseres, og arbeidsgivers dekning av utgifter til elektronisk kommunikasjon skattelegges, enten arbeidsgiveren står som abonnent eller den ansatte står som eier av abonnementet og mottar en godtgjørelse for sine utgifter.

Begrunnelsen er at man har private fordeler av abonnementer selv om de også brukes i jobb, men at det er vanskelig å avgjøre hvor stor andel som brukes privat.

Derfor er det ikke hele beløpet som skal beskattes. De første 1.000 kronene er skattefrie, og alt over 5.000 kroner er også skattefritt. Dermed kan den ansatte maksimalt få 4.000 kroner lagt til sin skattbare inntekt hvis arbeidsgiver betaler ett abonnement.

Hvis arbeidsgiver betaler flere abonnementer, slik som bredbånd og mobiltelefon, kan ytterligere 2.000 kroner legges til skattbar inntekt, slik at totale utgifter mellom 1.000 og 7.000 kroner skattlegges.

Det vil fortsatt være adgang til å gi ikke-skattepliktig refusjon av utgifter til tjenestesamtaler dersom arbeidstakeren sporadisk har tjenestesamtaler i yrket.

– Forslaget vil innebære en betydelig forenkling for arbeidstakeren og arbeidsgiveren, fordi det ikke lenger vil være behov for å dokumentere henholdsvis tjenstlig og privat bruk. Det er kun nødvendig å dokumentere (overfor arbeidsgiver) at de samlede utgiftene som dekkes, faktisk er pådratt, skrev Bondevik II-regjeringen i sitt forslag til statsbudsjett.

Innstramminger i hjemme-PC-ordningen har fått mye oppmerksomhet, men disse endringene vil bety langt mer. I budsjettet bokføres det 160 millioner i økte skatter fra hjemme-PC, mens endrede skatteregler for arbeidsgivers dekning av utgifter til telekommunikasjon skal gi 940 millioner kroner ekstra.

    Les også:

Til toppen