Økt strømpris betyr ikke så mye for PC-eiere

Strømprisene vil øke til høsten, men selv med store PC-parker blir du ikke ruinert. Her er regnestykket:

Etterhvert som PCer blir stadig billigere og strømmen blir stadig dyrere utgjør strømprisen en stadig større andel av kostnaden med en PC.

Nå rapporteres det om rekordlite vann i strømprodusentenes vannmagasiner og det forventes å føre til en kraftig økning i strømprisene utover høsten og den kommende vinteren. For bedrifter med mange PCer vil det imidlertid ikke få den helt store konsekvensen.

Ifølge Enova, et statsforetak som eies av Olje- og Energidepartmentet, bruker en stasjonær PC cirka 120 Watt når den er i bruk og 30 Watt når den står i standbymodus. Det inkluderer også skjermen, mens annet tilleggsutstyrs forbruk kommer i tillegg.

Et moment som trekker i retning av mindre forbruk enn Enovas tall er at nyere PCer forbruker noe mindre etter at prosessorprodusentene begynte å rette mer fokus mot strømforbruket. Dessuten bruker bærbare maskiner mindre strøm enn en stasjonær PC. Som regel trekker de bare halvparten så mye strøm.

Med utgangspunkt i Enovas tall vil en PC som benyttes åtte timer om dagen i 250 arbeidsdager og som slåes av når den ikke er i bruk, koste 180 kroner hvis man legger til grunn en pris på 75 øre per kWh. Med samme bruk uten å slå av maskinen vil den årlige kostnaden ligge på cirka 270 kroner.

En bedrift med 100 ansatte PC-brukere vil da ha en årlig strømkostnad relatert til PCene på mellom 18.000 og 27.000 kroner.

Det betyr at selv om strømprisen skulle doble seg så vil ikke kostnaden være mer enn omtrent det samme som en IT-ansatt koster i måneden.

Dersom det skal spares penger på bedriftens IT-forbruk er det ingen grunn til å begynne med å se på PCenes strømforbruk. Da er oppvarming en større synder og der bidrar faktisk PCene med litt varme de også.

Til toppen