Økte inntekter - overskuddet stagnerer

Det svenske televerket, Telia, fikk et resultat på vel 3,6 milliarder svenske kroner i 1996, en økning fra 3,2 milliarder fra året før. Resultatet er likevel dårligere enn forventet av en omsetning som økte fra 41 til 44 milliarder kroner.

Det svenske televerket, Telia, fikk et resultat på vel 3,6 milliarder svenske kroner i 1996, en økning fra 3,2 milliarder fra året før. Resultatet er likevel dårligere enn forventet av en omsetning som økte fra 41 til 44 milliarder kroner.

Telia merker den sterkere konkurransen på hjemmemarkedet med stadig mindre marginer på innenlandstelefoni som tradisjonelt har vært statseide televerks største og feteste melkeku. I tillegg til skjerpet konkurranse kommer en generell prisreduksjon. Telia vil kompensere for reduserte inntekter i Sverige ved ekspandere og satse på nye produkter og tjenester. En av de største av disse tjenestene er Internett, der Telia er ledende i Svreige.

Telia har styrket sine utenlandsaktiviteter. Blant annet ved at selskapet sammen med nederlandske PTT Telecom kjøper 20 prosent av Telecom Eireann med opsjon på ytterligere 15 prosent, samt salg av eierandeler i det ungarske mobilselskapet Pannon GSM Rt., heter det i Telias årsrapport.

Telia fikk færre ansatte i 1996. Selskapet hadde 19.851 ansatte i snitt gjennom året, som var en nedgang på vel 900 fra 1995 da antall ansatte lå på vel 20.800. Andelen kvinner i selskapet gikk ned fra 35 til 31 prosent.

Til toppen