Økte priser reduserte bruken

Telenor Nextels egne tall viser at prisjusteringene ved årsskiftet bidro til å legge en demper å bruken av Internett i Norge. Gjennomsnittskunden brukte 25 minutter på Internett i oktober i fjor, og 24 minutter siste uke i februar i år.

Telenor Nextels egne tall viser at prisjusteringene ved årsskiftet bidro til å legge en demper å bruken av Internett i Norge. Gjennomsnittskunden brukte 25 minutter på Internett i oktober i fjor, og 24 minutter siste uke i februar i år.

- Vi merket en lavere bruk de to første ukene i januar, før det tok seg opp igjen på et normalt nivå, sier informasjonssjef Arne Cartridge i Telenor Nextel til digi:tele.

Mens Telenors gjennomsnittskunde brukte Internett 25 minutter siste uke i oktober, lå snittbruken i desember på 27 minutter og siste uke i februar på 24 minutter.

Mens de høyere desembertallene kan tilskrives flere fridager enn normalt, så viser tallene en svak reduksjon fra oktober til februar. Cartridge tror dette beror på at Internett-kundene er mer bevisste i sin bruk av Internett.

- Vi vil neppe se den samme økningen i år som i fjor da vi gikk fra 12 minutter i januar til 27 minutter i desember.

Telenor Privat setter i disse dager fokus på Internett gjennom en egen kampanje som i første rekke skal vise nytteeffekter av Internett for folk som ikke er PC-vante.

Cartridge mener at pris er en av flere faktorer som påvirker folks bruk av Internet.

- Vi har erkjent at Internett-brukere er en spesiell grupe med egne behov, noe si også har fått gehør for sentralt, der det jobbes med et eget tilbud for Internett-brukere.

Til toppen